Stipendier och fonder

I år finns det bara ungefär 2 000 kronor att dela ut från Värnamo kommuns sociala samfond och Johannes och Anna Nothins minnesfond. Det beror på att avkastningen har varit låg. Eftersom det är många som söker kommer det att bli väldigt små summor för de som får stipendierna i år.

Värnamo kommuns sociala samfond

Målgruppen är behövande inom Värnamo kommun. Medel får dock inte delas ut för att täcka behov som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Johannes och Anna Nothins minnesfond

Fondmedel kan beviljas för att lämna stöd till sjuka och behövande inom Värnamo stad. Medel får dock inte delas ut för att täcka behov som ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Ansökan

Ansökningarna behandlas en gång om året. Senaste ansökningsdag är 31 mars och beslut tas i slutet av maj.

Du ansöker genom att skriva ett brev där du talar om:

  1. vilket stipendium du söker
  2. hur din ekonomiska situation ser ut; din inkomst och om du har någon förmögenhet
  3. om du har sökt från andra fonder.

Ansökan skickas till:
Omsorgsnämnden, 331 83 Värnamo.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 03 mars 2022