Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten, AME, finns till för dig som vill komma i arbete eller studier.

Vad är arbetsmarknadsenheten?

AME är en kommunal verksamhet som ligger under Medborgarförvaltningen. Vi samverkar med Arbetsförmedlingen, andra sektioner inom Medborgarförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Vuxenutbildningen, Regionen, Omsorgsförvaltningen och Försäkringskassan. Syftet är att ge dig stöd inför egen försörjning mot arbete, studier eller liknande sysselsättning.

Vem är vi till för?

Vi på AME finns till för dig som är mellan 16-66 år, bosatt i Värnamo Kommun och saknar en sysselsättning. Du kanske vill komma vidare mot studier eller vill arbeta? Då kan vi hjälpa dig i din väg framåt. Tillsammans undersöker vi dina mål och drömmar, dina styrkor och resurser och hur vägen vidare kan se ut.

För att komma till AME behövs en anvisan. Det betyder att någon annan av våra samverkansparter tillsammans med dig skriver en anvisan till oss på AME. Du kanske har kontakt på Medborgarförvaltningen med exempelvis ekonomiskt bistånd, du kanske är inskriven på Arbetsförmedlingen eller har kontakt med vården? Då kan ni tillsammans göra en anvisan till oss. Där beskriver ni din aktuella situation och vad du önskar stöd i. Anvisan lämnas till oss och därefter blir du kontaktad för ett inskrivningssamtal.

Vad händer när du kommer till oss?

Inskrivning

Det första som händer när du blir anvisad till AME är att du får komma på ett inskrivningssamtal.I samtalet får du veta mer om verksamheten, samt träffa din koordinator som är med och stöttar dig i din process.

Kartläggning

Du och din koordinator träffas för att göra en kartläggning, där ni utforskar vad du har för mål och drömmar samt vad som är dina styrkor och resurser.

Handlingsplan

Efter kartläggningen görs en handlingsplan tillsammans med dig, som passar dina behov av stöd. Tanken är att handlingsplanen ska leda till att du kan komma i arbete eller börja studera.

Koordinatorn kommer finnas vid din sida under processen för att följa upp och stötta. Stödet du får är alltid individuellt anpassat. Det viktiga är att det är du som individ som är i fokus och att du får hjälp utifrån dina förutsättningar.

Vilket stöd kan du få?

Insatser på arbetsmarknadsenheten

På AME finns olika insatser som du kan delta i. Dessa insatser är riktade antingen mot jobb eller studier. Exempel på insats kan vara:

 • hjälp med att söka jobb och skriva CV
 • stöttning i studier samt hjälp och planering runt dessa
 • praktik för att bygga på arbetslivserfarenheten för att öka chanserna till ett jobb. De är i olika utföranden beroende på hur jobbredo du är när du kommer till AME.

Vilken insats du kommer delta i kommer du och din koordinator på AME överens om i din handlingsplan.

Samordnat stöd

Samordnat stöd finns till för dig som är i behov av samverkan mellan två eller flera instanser, exempelvis Regionen och Försäkringskassan eller mellan andra myndigheter.

Samverkansteamet

Samverkansteamet är till för dig:

 • som är i behov av samordnade insatser för att närma dig arbete eller studier.
 • som är i behov av minst två myndigheters samverkan kring dig och där kompletterande stötting behövs utöver ordinarie myndighetssamverkan.
 • som är 18-64 år, prioriterad grupp 18-29 år
 • som är långtidsarbetslös, långtidssjukskriven, uppbär aktivitetsersättning, lång tid i bidragsberoende eller i ett tidigare skede identifierat behov av rehabilitering i samverkan.

Samverkansteamet är en förberedande insats där syftet är att du ska närma sig arbete, studier eller liknande sysselsättning. Det kan innebära att Samverkansteamet förbereder dig för exempelvis Arbetsförmedlingen i nästa skede eller annan instans.

Individual Placement and Support - IPS

Finns till för dig:

 • som har en varaktig funktionsnedsättning inom psykisk ohälsa, neuropsykiatri eller intellektuell funktionsnedsättning.
 • som bor i Värnamo kommun.
 • som är mellan 18 och 64 år.
 • som vill börja arbeta eller studera.

Syftet är att ge dig stöd för att finna, få och behålla arbete, studier eller liknande sysselsättning.

Du kan läsa mer om IPS på sidan Individual Placement and Support (IPS)

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 08 april 2024