Dödsboanmälan och begravning

Huvudregeln är att bouppteckning ska göras när någon har avlidit. Saknas det medel och försäkringar för att täcka kostnader som uppkommer i samband med dödsfallet kan en dödsboanmälan göras. Dödsboanmälan görs av medborgarförvaltningen.

Förutsättningar för dödsboanmälan

  • Den avlidne ska ha varit folkbokförd i kommunen.
  • Det får inte finnas fast egendom eller tomträtt i dödsboet.
  • Tillgångar ska vara orörda tills kommunen beslutar om dödsboanmälan kan göras.
  • Det får inte finnas några oklarheter när det gäller tillgångar i dödsboet.
  • Det ska inte finnas några medel kvar när dödsboet är avvecklat.

Dödsboets tillgångar ska i första hand gå till begravningskostnader. Räcker inte tillgångarna till övriga räkningar och skulder finns möjlighet att få avskriva dessa. Begravningskostnader eller lån med borgensman avskrivs inte.

När dödsboanmälan är gjord

När dödsboanmälan är gjord överlämnas den till Skattemyndigheten för registrering. Därefter beställer du en kopia som du skickar till fordringsägarna. Först då kan dödsboets skulder skrivas av.

Begravningskostnad

Dödsboet kan vara berättigat till ekonomiskt bistånd till hela eller delar av begravningskostnaden. Enligt riktlinjer beviljas högst 50 procent av gällande basbelopp, inklusive sten, minus tillgångar.

Vid frågor om transport och begravning utomlands, kontakta kontaktcenter.

Begravningsombud

Begravningsombud företräder personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan i begravningsfrågor.

Begravningsombudens uppgift är att se till att personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan får sina intressen tillgodosedda. De granskar bland annat hur begravningsverksamheter och begravningar för personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan fungerar.

Om ombudet har anmärkningar mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten för personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan ska de anmäla det till länsstyrelsen.

Begravningsombuden utses av länsstyrelsen. På länsstyrelsens webbplats finns mer information om vad begravningsombud gör.

Läs mer om begravningsombud på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

Adam Svensson är begravningsombud i Värnamo kommun, adam.varnamonaringsliv.se.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 01 september 2023