Värnamo kommuns logotyp

Information vid en budning (sotning och brandskyddskontroll)

Inför en budning (sotning och branskyddskontroll) finns det en del saker du behöver tänka på som husägare, bland annat att se till att vi kan komma in i din bostad. Här kommer information du behöver läsa inför ett besök.

Föreskrifter

Om du inte kan vara hemma den bestämda tiden kan du lämna nyckeln till en granne, eller en annan lösning, och meddela det till sotningsdistriktets expedition.

Utdrag ur arbetsordning för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll:

"Om tillträde för arbetet ej kan lämnas på den aviserade tiden, skall anmälan härom
göras snarast efter aviseringen till entreprenörens expedition. Ändring av tiden utan
särskilt skäl, medför särskilda avgifter enligt bestämmelser i taxan för rengöring
respektive taxan för brandskyddskontroll.

Som särskilda skäl för att aviserad förrättning skall flyttas till annan tidpunkt utan
extra kostnad räknas hastigt påkommen sjukdom eller jämförbart speciellt
förhållande, men ej t.ex. förestående resa, eget arbete, önskemål om att själv vara
med vid förrättningstillfället, pågående städning eller tvätt eller förestående helgtid."

Var uppmärksam på:

 • Du har skyldighet att anmäla ändrat bränsleslag eller motsvarande åtgärd.
  Har du gjort en sådan ändring utan att meddela sotningskontoret innan du får en bokad tid, måste du betala inställelseavgift och administrationsavgift enligt taxa.
 • Du behöver se till att vi kan komma in i din bostad för att göra arbetet.
 • Om vi behöver boka en ny tid för kontroll för att vi, utan något av de särskilda skäl som du kan läsa om i förra stycket, kunnat komma in i din bostad kommer du behöva betala en avgift enligt sotningstaxan.
 • För stoftsugning måste det finnas ett skyddsjordat eluttag i pannrummet
  eller i dess omedelbara närhet.
 • Du är ansvarig för att uppstigningsanordningar till tak och skorsten (stegar, glidskydd o.s.v.) ska finnas och att de är i bra skick.
 • Eldstad som inte har brandskyddskontrollerats inom bestämd tid får inte
  användas innan den har kontrollerats av en brandskyddskontrollant.
 • Meddela sotningskontoret om du flyttar.

Faktura

För betalningspåminnelse och krav uttas avgifter enligt gällande författning. Dröjsmålsränta (enligt räntelagen) debiteras med 8% utöver gällande diskonto.