Värnamo kommuns logotyp

Information om gasolstation Västra

Verksamheten finns på Repslagarevägen 9 i Värnamo med fastighetsbeteckning Bleckslagaren 3.

Verksamheten utgörs av en cistern med gasol med tillhörande utrustning för distribution till nät med kunder inom Värnamo tätort. Gasolen lossas från tankbil.

Verksamheten omfattas av sevesolagstiftningen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Sevesoverksamheten omfattas av den lägre kravnivån.

Om en olycka inträffar

Gasolstationen är placerad så att allmänheten normalt inte vistas i närheten. Om något händer tar räddningstjänsten tillsammans med Värnamo Energi beslut om eventuell utrymning och varning till allmänheten. Återsamlingsplatsen är på Repslagarevägen utanför gasolstationens yttre staket, beakta vindriktningen.

Allmänheten i Värnamo tätort kan vid olyckor varnas via "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) via radio och TV. Vid larm gå inomhus, stäng fönster och dörrar samt ev. ventilation.

Tillsynsbesök och mer information

Tillsynsbesök på Värnamo Energis gasolstation genomförs av Länsstyrelsen var tredje år.

Den som vill ha mer information om tillsynsbesöken kan kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län, tfn 010-22 36 000 eller e-post jonkoping@lansstyrelsen.se

För mer information om verksamheten

Värnamo Energi Box 2268
331 02 Värnamo

Telefon: 0370-69 41 00

E-post: kund@varnamoenergi.se

Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) är central tillsynsmyndighet enligt Seveso- lagstiftningen, läs mer om direktivet och lagstiftningen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats. Länk till annan webbplats.