Värnamo kommuns logotyp

Informationsblad om LSS - lättläst version

Värnamo kommun informerar om Lagen om Stöd och Service (LSS) till vissa funktionshindrade. Lättläst version.

Introduktion

 • LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa
  funktionshindrade.
 • LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med
  funktionshinder.
 • Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen och andra lagar
  gäller lika mycket för dem som får extra hjälp av LSS.

Personkretsen

Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

 1. Personer som har utvecklingsstörning och personer som har
  autism.
 2. Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en
  olycka eller en sjukdom.
  Hjärnskadan gör att de har stora svårigheter att förstå.
 3. Personer som har andra funktionshinder, som är stora och
  ger många svårigheter i livet.

Därför behöver dessa personer mycket hjälp. För att få hjälp genom LSS måste man ansöka om hjälp. Om man är under 18 år är det föräldrarna som ansöker om
hjälp.

Om man är över 18 år kan man själv ansöka eller få hjälp med
att ansöka av sin gode man eller förvaltare.

Det här kan man få hjälp med genom LSS

 1. Rådgivning och annan personlig hjälp
 2. Personlig assistent eller pengar för att betala en assistent
 3. Ledsagarservice
 4. Kontaktperson
 5. Avlösarservice i hemmet
 6. Korttidsvistelse utanför hemmet
 7. Korttidstillsyn utanför hemmet för skolungdomar över 12 år
 8. Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo någon annanstans än hos sina föräldrar
 9. Bostad med särskild service för vuxna eller någon annan bostad som är gjord för personer med funktionshinder
 10. Daglig verksamhet för vuxna, som har en utvecklingsstörning, autism eller som har fått en hjärnskada i vuxen ålder. Daglig verksamhet är för personer som inte har arbete eller utbildar sig.

Förklaring

1. Rådgivning och annan personlig hjälp

Personer med svåra funktionshinder och deras familjer har rätt till hjälp av olika experter, som har särskilda kunskaper om funktionshinder.

Regionen har ansvar för rådgivning och annan personlig hjälp. Man ansöker om hjälpen genom habiliteringen, kurator eller någon annan personal på landstingets mottagningar.

2. Personligt assistent eller pengar för att betala en assistent

En personlig assistent ger hjälp till en viss person.

Man måste ha stora funktionshinder och behöva mycket hjälp för att få en personlig assistent. Man får inte ha fyllt 65 år när man ansöker om assistent.
Kommunen kan ordna personlig assistent åt den som behöver
mycket hjälp i sitt dagliga liv. Om man vill kan man välja någon annan som ordnar en
personlig assistent. Det kan vara en förening eller ett företag. Man kan också själv anställa sin personliga assistent.

Om man behöver hjälp i mer än 20 timmar i veckan kan man ansöka om assistansersättning från Försäkringskassan.

3. Ledsagarservice

Man kan få ledsagare om man behöver ha någon som följer med när man ska besöka vänner, åka på resor, vara med på fritidsaktiviteter och mycket mer.

Om man har personlig assistent ska den personen följa med. Om man bor på gruppbostad ska man få hjälp av de som arbetar där.

4. Kontaktperson

Kontaktpersonen ska vara som en vän, någon att prata med
och umgås med.

Kontaktpersonen träffar man oftast två gånger i månaden.

5. Avlösarservice i hemmet

Föräldrar och andra släktingar som hjälper människor med funktionshinder i hemmet kan behöva göra andra saker ibland. Då kan man få avlösarservice.
Avlösarservice är en person som hjälper personer med funktionshinder i hemmet.

Avlösarservice kan man få både natt och dag om det behövs.

6. Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse kan ordnas på olika sätt. Det kan vara i ett korttidsboende, hos en stödfamilj eller på ett läger eller en kurs.

En person med funktionshinder kan få nya upplevelser och
omväxling. Föräldrar eller andra släktingar kan behöva göra andra saker
ibland.

7. Korttidstillsyn utanför hemmet för skolungdom över 12 år

Ungdomar med funktionshinder kan behöva mer hjälp, tillsyn,
än andra ungdomar över 12 år.

Korttidstillsyn kan man ha före eller efter skolan, under
studiedagar och lov.

Kortidstillsyn kan man få på en fritidsgård eller i någon annan
verksamhet.

8. Familjehem eller bostad med särskild service
för barn och ungdomar

Barn och ungdomar med svåra funktionshinder kan ibland inte
bo hos sina föräldrar.

De kan bo i en annan familj (familjehem).

En del barn och ungdomar behöver särskilt mycket vård och
utbildad personal. Då kan en bostad med särskild service vara
lösningen.

9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad

Om man har stora behov av hjälp kan man bo i en bostad med särskild service eller en annan särskilt anpassad bostad. En bostad med särskild service kan vara en servicebostad eller en gruppbostad.

I en servicebostad kan man ringa efter hjälp dag och natt. En gruppbostad är till för dem som behöver hjälp av personal som alltid finns mycket nära. En gruppbostad kan ligga i en villa, i ett radhus eller i ett hyreshus.

Annan särskilt anpassad bostad är en bostad som är lätt att använda om man har ett funktionshinder. Där kan man få hjälp av en personlig assistent eller av personal från hemtjänsten eller en ledsagare.

10. Daglig verksamhet

Personer som har utvecklingsstörning eller autism eller har fått en hjärnskada i vuxen ålder har rätt till daglig verksamhet, att ha något att göra på dagarna.

En del har daglig verksamhet på ett dagcenter. Andra arbetar i en grupp på ett företag, en skola eller i skogen eller på något annat ställe.

Daglig verksamhet kan man ha tills man fyller 67 år. Man får inte daglig verksamhet om man har ett arbete eller studerar.

Individuell plan

Om man får hjälp genom LSS kan man få en egen plan. I planen ska den hjälp man får och den hjälp man vill ha finnas med. Planen är till för att visa vilken hjälp man behöver och vad man har kommit överens om. Varje år ska man läsa igenom planen och se om den stämmer.

Kostnader

Man betalar sina egna kostnader för fritidsaktiviteter, måltider och resor. Om man har en bostad enligt LSS betalar man hyra för den.

Om man har assistansersättning från Försäkringskassan betalar man assistansen man får.

Vill du veta mer?

Ring till Värnamo kommuns kontaktcenter, 0370 - 37 70 00