Värnamo kommuns logotyp

Korttidsverksamhet Strömgården och Skogslyckan

Korttidsverksamhet Strömgården och Skogslyckan för individer i Värnamo med funktionsnedsättningar.

Många handavtryck i olika färger

Korttidsvistelse är en insats enligt LSS, Lag om stöd och service till vissa funktions­hindrade. Syftet med korttids­vistelse är dels att erbjuda miljöombyte och rekreation, dels att anhöriga får avlösning i omvårdnadsarbetet.

Vi arbetar utifrån tre ledord:

  • Trygghet
    De som kommer hit ska trivas och ha kul i en så hemlik miljö som möjligt.
  • Öppenhet
    En ömsesidig öppenhet mellan föräldrar, närstående, barn/ungdomar och personal.
  • Upplevelser
    Varje barn/ungdom ska få varierande upplevelser, anpassade efter sitt eget behov och förmåga.

Strömgården

På Strömgården finns fem korttidsplatser för barn och yngre ungdomar. Alla rum har dusch eller bad. Det finns ett gemensamt aktivitets- och lekrum, ett vitt "sinnesrum" och ett stort allrum. Vi lagar all mat och äter tillsammans.

Eftersom alla har olika behov är det viktigt att aktiviteterna anpassas därefter, både individuellt och i grupp. Vi vistas mycket i skog och mark men varvar med bad, fika på stan, biblioteksbesök med mera.

Ett av aktivitetsrummen på Strömgården. Här syns en gunga, en kokvrå och ett bollhav.

Skogslyckan

På Skogslyckan finns fyra korttidsplatser för vuxna med funktionsnedsättning. I verksamheten finns även två fasta boendeplatser.

Alla lägenheter har toalett, dusch och kök. Det finns ett gemensamt vardagsrum och kök. Vi lagar all mat och äter tillsammans.

Vi stödjer individen inför ett framtida boende med till exempel städning, tvätt och matlagning. Verksamheten erbjuder meningsfull fritid anpassad efter individen såsom kultur, kroppsrörelse och umgänge.

Entrén till Skogslyckan som finns i en tvåplansbyggnad med ljus fasad.

Ansökan

Korttidsvistelse är en behovsprövad insats enligt LSS som du ansöker om hos kommunen. En biståndshandläggare på omsorgsförvaltnigen utreder behovet av insatsen och gör en bedömning av vilken omfattning den ska ges. Genomförandeplan upprättas och formas efter beslutet om individens behov. 

En avgift för mat under vistelsen tas ut enligt avgiftstaxan inom LSS-verksamheten. 

Ring gärna till kommunens kontaktcenter om du vill ha mer information om ansökan, telefon 0370‑37 70 00. Fråga efter biståndshandläggare LSS eller områdeschef LSS.