Värnamo kommuns logotyp

Viktig information till dig som erhållit hjälpmedel

Lån av hjälpmedel

Ditt hjälpmedel är ett lån, för en viss tid eller tills vidare. Egna
ingrepp eller åverkan på hjälpmedlet får inte ske. Ditt hjälpmedel är utprovat speciellt
för dig och får inte lånas ut eller överlåtas till annan person. Om du fått låna ett dyrare
hjälpmedel får du skriva på en låneförbindelse för ett tydligare ansvarstagande.
Arbetsterapeut eller sjukgymnast (förskrivare) kan göra en förnyad bedömning av ditt
behov av hjälpmedel, t.ex. om du får förändrad funktion eller sjukdomsbild,
förändrade bostadsförhållanden eller om hjälpmedlet inte använts som avsett.
Ta kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast om du råkar ut för något
tillbud/olycka i samband med användandet av ditt hjälpmedel.

Bruksanvisning

Skriftliga instruktioner medföljer hjälpmedlet. Ta del av och följ
dessa. Vid oklarheter kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast (förskrivare).

Skötsel

För att hjälpmedlet ska fungera på rätt sätt är det viktigt att det sköts och
underhålls samt rengörs enligt bruksanvisningen.

Reparation

Om något fel uppstår kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast
(förskrivare) för att få felet åtgärdat. Vid misstanke om att felet kan påverka
säkerheten ska hjälpmedlet inte användas förrän felet är åtgärdat.

Återlämning

När hjälpmedelsbehovet upphör ska detta återlämnas, väl rengjort, till
Värnamo kommuns Rehabförråd, Expovägen 1, på Östboskolan. Öppet måndag och
onsdag kl. 15.00 – 16.00. Om du vill komma en annan tid, vänligen ring via kontaktcenter,
0370-37 70 00.

Ersättningsskyldighet

Om hjälpmedlet förkommer, skadas eller inte återlämnas kan
du bli ersättningsskyldig. Med skada avses ej normal förslitning. Vid lån av dyrare
hjälpmedel kan det vara bra att försäkra hjälpmedlet genom ett försäkringsbolag.

Flyttning

Ska du flytta så ta kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast. Krävs
demontering av hjälpmedlet så ska detta utföras av tekniskt kompetent personal. I de
fall hjälpmedlet ska följa med till nya bostaden bekostar du själv transporten av
hjälpmedlet.

Transport av hjälpmedel

Huvudregeln är att förskrivna hjälpmedel används även
vid vistelse på annan plats än permanentbostaden, t.ex. fritidshus eller på sjukhus.
Transportkostnad av förskrivna hjälpmedel bekostas av dig som lånar hjälpmedlet.