Värnamo kommuns logotyp

Viktig information till dig som erhållit hjälpmedel

Lån av hjälpmedel

Ditt hjälpmedel är ett lån, för en viss tid eller tills vidare. Egna ingrepp eller åverkan på hjälpmedlet får inte ske. Ditt hjälpmedel är utprovat speciellt för dig och får inte lånas ut eller överlåtas till annan person. Om du fått låna ett dyrare hjälpmedel får du skriva på en låneförbindelse för ett tydligare ansvarstagande.

Arbetsterapeut eller sjukgymnast (förskrivare) kan göra en förnyad bedömning av ditt behov av hjälpmedel, t.ex. om du får förändrad funktion eller sjukdomsbild, förändrade bostadsförhållanden eller om hjälpmedlet inte använts som avsett. Ta kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast om du råkar ut för något tillbud/olycka i samband med användandet av ditt hjälpmedel.

Bruksanvisning

Skriftliga instruktioner medföljer hjälpmedlet. Ta del av och följ dessa. Vid oklarheter ring Kontaktcenter som hjälper dig komma i kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast (förskrivare).

Skötsel

För att hjälpmedlet ska fungera på rätt sätt är det viktigt att det sköts och underhålls samt rengörs enligt bruksanvisningen.

Reparation

Om något fel uppstår på hjälpmedlet kontakta Kontaktcenter som hjälper dig vidare för att få felet åtgärdat. Vid misstanke om att felet kan påverka säkerheten ska hjälpmedlet inte användas förrän felet är åtgärdat.

Gäller det reperation eller fel på en elrullstol? Då behöver du vända dig till Hjälpmeddelscentralen i Jönköping. Du hittar kontaktuppifter på Region Jönköpings län webbplats. Länk till annan webbplats.

Återlämning

När hjälpmedelsbehovet upphör ska detta återlämnas, väl rengjort, till Värnamo kommuns Rehabförråd, Expovägen 1, på Östboskolan. Öppet måndag och onsdag kl. 15.00 – 16.00. Om du vill komma en annan tid, vänligen ring via kontaktcenter, 0370-37 70 00.

Ersättningsskyldighet

Om hjälpmedlet förkommer, skadas eller inte återlämnas kan du bli ersättningsskyldig. Med skada avses ej normal förslitning. Vid lån av dyrare hjälpmedel kan det vara bra att försäkra hjälpmedlet genom ett försäkringsbolag.

Flyttning

Ska du flytta så ta kontakt med Kontaktcenter som hjälper dig komma i kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast. Krävs demontering av hjälpmedlet så ska detta utföras av tekniskt kompetent personal. I de fall hjälpmedlet ska följa med till nya bostaden bekostar du själv transporten av hjälpmedlet.

Transport av hjälpmedel

Huvudregeln är att förskrivna hjälpmedel används även vid vistelse på annan plats än permanentbostaden, till exempel fritidshus eller på sjukhus.Transportkostnad av förskrivna hjälpmedel bekostas av dig som lånar hjälpmedlet.