Värnamo kommuns logotyp

Information om digitala låssystem

Här beskriver vi hur ett digitalt låssystem fungerar och vad du behöver tänka på när du vill använda ett digitalt låssystem.

Varför har kommunen infört digitalt låssystem?

Syftet är att öka tryggheten och säkerheten och höja kvaliteten genom att använda en digital nyckel istället för en fysisk nyckel.

Vad är ett digitalt låssystem?

Ett elektroniskt låsvred monteras på insidan av din dörr.

Behörig hemtjänstpersonal kan låsa upp och låsa din dörr med hemtjänstens godkända mobiltelefoner i stället för en fysisk nyckel. Varje gång personalen låser upp med mobiltelefonen så registreras det i låssystemet vem som har låst upp dörren.

Vem får ett låsvred monterat i sin ytterdörr?

Alla som har ett trygghetslarm och/eller hemtjänst där man behöver använda nyckel.

Varför är det säkrare?

Du lämnar bara ifrån dig en bostadsnyckel och eventuellt en tagg, som förvaras inlåst och används i nödfall.

Kostar det något för mig?

Det ingår i kostnaden för trygghetslarmet.

Blir det någon skillnad för mig när jag använder min hemnyckel?

Du använder din hemnyckel som vanligt och det nya låsvredet påverkar inte ditt vanliga lås.

Påverkar det min hemförsäkring?

Nej. Låsvredet förändrar inte försäkringsskyddet (skalskyddet) i hemmet. Det befintliga låset är oförändrat efter installationen.

Syns låsvredet utifrån?

Nej, låsvredet monterat på insidan på din dörr, den syns inte från utsidan.

Blir det några skador på min dörr?

Nej, monteringen ger inga skador på dörren.

Byts låscylindern så att jag måste byta nyckel?

Nej, låscylindern byts inte. Det innebär att du använder din vanliga nyckel även i fortsättningen.

Vad händer om personalen tappar sin telefon eller om någon stjäl telefonen?

Då spärras telefonen omgående och fungerar inte, kan inte användas som nyckel.

Kan vem som helst använda låsvredet för att komma in hos mig?

Nej, endast behörig personal som är i tjänst och som behöver nyckel för att hjälpa dig vid trygghetslarm, hemtjänst och hemsjukvård.

Vad händer om det blir elavbrott eller om det inte finns mobiltäckning för telefonen?

Låsvredet har egen batteriförsörjning. För att öppna en dörr med låsvredet krävs varken nätspänning eller mobiltäckning.

Om jag vill öppna min dörr själv?

I genomförandeplanen kommer du överens med hemtjänsten om du vill öppna din dörr själv eller om hemtjänstpersonalen ska låsa upp din dörr.

Vad händer om jag flyttar eller säger upp min hemtjänst?

Om hemtjänstens insatser upphör, så tas låsvredet bort och dörren återställs som den såg ut från början. Du förvarar originaldelarna i det egna hemmet så att återställandet av dörren kan ske.

Kontaktinformation

Enheten för välfärsteknik och hjälpmedel

Östbovägen 15

331 42 Värnamo

Tel: 0370-37 79 97

Dagtid måndag- fredag kl 8.00 -17.00

E-post: trygghetsservice@varnamo.se