Värnamo kommuns logotyp

Information om digitala trygghetslarm

Här har vi samlat frågor och svar om digitala trygghetslarm.

Vad är ett trygghetslarm?

Ett trygghetslarm är till för att du ska känna trygghet i ditt hem.

Genom att trycka på din larmklocka kan du vid oförutsedda eller akuta situationer kalla på hjälp. Du kan använda ditt larm dygnet runt.

Trygghetslarmet ersätter inte larmnummer 112.

Larmet består av en larmklocka och en trygghetstelefon med högtalare.

Hur får jag trygghetslarm?

Du kan ansöka om trygghetslarm hos kommunens biståndshandläggare.

Vad händer när jag larmar?

Trygghetslarmet ringer upp personal som svarar.

Om vi inte får kontakt med dig när du har larmat, ringer vi upp dig på telefon. Svarar du inte då åker hemtjänstpersonalen hem till dig.

Det finns personal dygnet runt som kan ta emot ditt larm.

Hur fungerar trygghetslarmet?

Trygghetslarmet fungerar i hela din bostad. Larmet fungerar både inom- och utomhus men räckvidden kan variera. Testa gärna både inom- och utomhus tillsammans med installatören.

För din säkerhet är det viktigt att du alltid har larmklockan på dig. Larmklockan är vattentät så du kan ha den på dig när du duschar eller badar. Prova larmet en gång i månaden genom att trycka på din larmklocka. Berätta för personalen att du provlarmar.

Trygghetslarmet har reservbatterier och fungerar även vid elavbrott.

Trygghetstelefonen behöver ström även när du inte är hemma. Låt därför alltid sladden sitta kvar i uttaget.

Slå inte en knut om låsanordningen på halsbandet!

Hur mycket kostar det?

Du betalar månadsvis en avgift för trygghetslarmet enligt taxa som bestäms av Värnamo kommun.

Alla larm och testlarm ingår i din kostnad för trygghetslarmet.

Nyckel/låsvred

När du blir beviljad ett trygghetslarm installeras trygghetslarmet och ett låsvred monteras på insidan av din ytterdörr. Låsvredet ger inga skador på dörren. Du använder din nyckel som vanligt och låsvredet påverkar inte ditt vanliga lås.

Låsvredet är till för att behörig hemtjänstpersonal ska kunna låsa upp dörren med hemtjänstens mobiltelefoner vid ett trygghetslarm från dig.

Du behöver lämna en nyckel till din bostad i samband med att larmet installeras.

Nyckeln förvaras säkert i ett låst nyckelskåp. Nyckelkvittens lämnas av personal som installerar trygghetslarmet.

Om nycklarna behöver bytas - till exempel vid byte av lås - kontakta enheten för välfärdteknik och hjälpmedel.

Om du ska flytta

Kontakta alltid din biståndshandläggare innan du flyttar.

Om du byter telefonnummer

Om du säger upp ditt fasta telefonabonnemang eller byter

telefonnummer – kontakta alltid enheten för välfärdsteknik och hjälpmedel.

När du inte behöver trygghetslarmet

Kontakta kontaktcenter på tel. 0370-37 70 00 för information.

Trygghetslarmet avslutas och vi återlämnar dina nycklar i samband med att trygghetslarm och låsvredet hämtas.

Avgift debiteras tills trygghetslarmet är återlämnat.

Kontakta Enheten för välfärdsteknik och hjälpmedel

  • om du byter telefonnummer
  • om du ska byta nycklar
  • om du har tekniska frågor kring digitala lås och trygghetslarm

Dagtid måndag - fredag kl 8.00 -17.00

E-post: trygghetsservice@varnamo.se

Tel: 0370-37 79 97

Vid problem på lås och larm övrig tid, kontakta Värnamo kommuns hemtjänst