Värnamo kommuns logotyp

Välkommen till Skogslyckan

Korttidsbostad Skogslyckan finns för vuxna med funktionsnedsättningar. Boendet ligger i markplan i en bostadsrätt i området Vråen i Värnamo.

Byggnaden Skogslyckan: tvåplansbyggnader med ljus fasad.

Korttidsvistelse är en insats enligt LSS, Lag om stöd och service till vissa funktions­hindrade. Syftet med korttids­bostad är dels att erbjuda miljöombyte och rekreation, dels att anhöriga får avlösning i omvårdnadsarbetet.

Vi arbetar utifrån tre ledord:

  • Trygghet
    De som kommer hit ska trivas och ha kul i en så hemlik miljö som möjligt.
  • Öppenhet
    En ömsesidig öppenhet mellan föräldrar, närstående, barn/ungdomar och personal.
  • Upplevelser
    Varje barn/ungdom ska få varierande upplevelser, anpassade efter sitt eget behov och förmåga.

Skogslyckan

Alla lägenheter har toalett, dusch och kök. Det finns ett gemensamt vardagsrum och kök. Vi lagar all mat och äter tillsammans.

Vi stödjer individen inför ett framtida boende med till exempel städning, tvätt och matlagning. Verksamheten erbjuder meningsfull fritid anpassad efter individen såsom kultur, kroppsrörelse och umgänge.

Ansökan

Korttidsvistelse är en behovsprövad insats enligt LSS som du ansöker om hos kommunen. En biståndshandläggare på omsorgsförvaltnigen utreder behovet av insatsen och gör en bedömning av vilken omfattning den ska ges. Genomförandeplan upprättas och formas efter beslutet om individens behov. 

En avgift för mat under vistelsen tas ut enligt avgiftstaxan inom LSS-verksamheten. 

Ring gärna till kommunens kontaktcenter om du vill ha mer information om ansökan, telefon 0370‑37 70 00. Fråga efter biståndshandläggare LSS eller områdeschef LSS.