Bild på Åminne bruk

Åminne bruk

Industriellt kulturarv

Det industriella kulturarvet är en viktig del av vår historia. Det är ett kulturarv som hjälper oss att förstå och få perspektiv på vår samtid och det samhälle vi lever i idag.

Industrialiseringen påverkade hela samhället. För många människorna förändrades livsvillkoren. Det industriella kulturarvet är en del av vår lokala, regionala och nationella identitet. I kommunen finns ett rikt industriellt kulturarv av industrier och entreprenörer.

Här finns industriella spår redan från järnåldern och medeltiden av kulturlämningar, bland annat i Nydala och Rydaholm efter kolning i kolningsgropar och järntillverkning i enkla blästerugnar. Under medeltiden byggdes även kvarnar i Nydala och Hörle.

Under 1600-talet grundades det första järnbruket, Ohs bruk som sedan följdes av Hörle bruk och Åminne bruk. Under 1700-talet och 1800-talet byggdes kvarnar och sågar längs med vattendragen och i skogarna producerades träkol i kolmilor, tjära i tjärdalar och pottaska i pottaskugnar. I mindre verkstäder som smedjor tillverkades verktyg och varor av järn och andra metaller.

Den industriella utvecklingen under 1800-talet med järnvägar, ångmaskiner och elektricitet minskade beroendet av vattendragen för energi till industrin och vatten-/vintervägar för transporter av varor. Både Åminne bruk och Ohs bruk fick tillgång till järnväg i början av 1900-talet. För Värnamo och orterna runt omkring innebar det även att nya företag och näringar bildades där nu verkstadsindustrin och möbelindustrin blev framgångsrika branscher.

Den industriella utvecklingen har på ett avgörande sätt påverkat och utvecklat hela samhället. Det har förändrat människors arbetsliv, vardag, värderingar och livsformer samt även olika kulturmiljöer och kulturlandskap.