Publicerat:

Värnamo kommun nominerad till klimatpris

Klimatrådet i Jönköpings län delar varje år ut ett klimatpris. I år är Värnamo kommun en av de nominerade.

Klimatrådet i Jönköpings län tar varje år emot nomineringar till Klimatpriset. Vem som helst är fri att nominera organisationer, personer och initiativ i Jönköpings län som bidrar till klimatprisets kriterier. Klimatrådets klimatpris delas ut under Klimatveckan som pågår 16 - 22 oktober.

Varför är vi en av de nominerade?

Vi har blivit nominerade för vårt arbete med att utveckla våtmarker i friluftsområdet Borgen Outdoor, i Värnamo. Våtmarker fyller flera funktioner. Genom våtmarker främjar vi attraktivt friluftsliv och biologisk mångfald. Våtmarker renar och skyddar även mot både torka och översvämningar.

Våtmarkerna eller dammarna som vi också kallar dem har vi utvecklat tillsammans med föreningar som verkar i området. Vid en av dammarna hittar du till exempel en wakeboardanläggning. Under vintern använder vi samma damm för att göra konstsnö. I området har också två discgolfbanor ganska nyligen flyttat in. Här spelar dammarna en viktig roll, de är både vackra att se på och de bidrar till variationsrika banor.

- Vi är den kommunen i Jönköpings län som byggt flest dammar med ekonomiskt stöd från staten sedan 2018, vilket vi ska vara stolta över. I området Borgen Outdoor har vi byggt sju dammar, som totalt är på 3,5 hektar, berättar Joakim Norgren, projektledare och skogsförvaltare i Värnamo kommun.

- Det vi är mest stolta över är det stora jobbet över hela kommunen som vi gör. Under de senaste åren har vi skapat 19 våtmarker, som totalt är på 17 hektar. Detta med statliga medel, kommunen har bara stått för 10 procent av kostnaden. Kommunen stöttar även privatpersoner som vill utveckla våtmarker. Just nu har vi sju privata våtmarker som är beslutade och som kommer att byggas inom ett år, fortsätter Joakim.

Nästa vecka, måndag den 16 oktober, får vi reda på om vi får Klimatpriset 2023.

Joakim Norgren, projektledare och skogsförvaltare och Keith Johansson, projektledare inom friluftsliv på Värnamo kommun.