Kultur

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Kulturverksamhet
Barn- och ungdomskultur, Kulturhistoria, kulturarv, Kulturskolan, Konst, Teater, Stöd, bidrag och stipendier, Arkitekturpris
Barn- och ungdomskultur
Vi har olika aktiviteter för barn och unga i Stadsbiblioteket och biblioteksfilialerna. Det kan vara sagostunder, film, teater, musik med mera.
Kulturhistoria, kulturarv
Byggnader, Forn- och kulturhistoriska lämningar, Hembygdsföreningar, Industrins kulturarv, Kulturarv och immateriellt kulturarv, Kulturarv och kulturmiljöprojekt, Kulturarv och kulturmiljövård, Kulturhistoriska föreningar och museer, Värdefulla kulturmiljöer och museer
Kulturskolan
Värnamo kulturskola bedriver avgiftsbelagd undervisning i musik, dans och drama riktad till barn och ungdomar bosatta i Värnamo kommun.
Konst
Bänkarnas stad, Kommande konstprojekt
Teater
I Gummifabriken kan du uppleva allt från konserter, utställningar och föreläsningar till teater, dans och workshops.
Stöd, bidrag och stipendier
Extern finansiering, Kulturstipendier
Arkitekturpris
Värnamo kommun delar varje år ut ett arkitekturpris. Vi vill att priset ska uppmuntra och inspirera till nyskapande och kreativt byggande som kan öka intresset för god arkitektur. Du kan nominera både privatpersoner, företag och föreningar till priset.