Publicerat:

Nytt stationshus i Hånger

Vi har gjort om det gamla stationsområdet i Hånger. Här har vi byggt grillplats, vindskydd, bord och bänkar.

Runt det nya vindskyddet arbetar just nu vi med att utveckla en blomsteräng för alla bin som lever i området.

- Vi har försökt att återgestalta den gamla stationen som tidigare fanns här i Hånger, fast i ny tappning. Lite extra kul är att vi har hittat Rydaholms gamla järnvägsperrong, som nu får nytt liv, berättar Keith Johansson, projektledare inom friluftsliv i Värnamo kommun.

- Området har vi utvecklat genom kommunens landsbygdsdialog och genom den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Det är tack vare samverkan som sådana här projekt blir så bra, fortsätter Keith.

Stationsområdet i Hånger har också blivit en målpunkt längs med cykelleden Lagadalsleden. Lagadalsleden är en bilfri cykelled som går från Värnamo, via Ljungby och vidare till Halmstad. Cykelleden är fortfarande under utveckling.

Nytt stationshus/vindskydd i Hånger.