Publicerat:

Folkhögskolan ställer ut på temat återbruk

Lampor av spillmaterial i skinn – kan det funka? Javisst! Under perioden 7 till 26 februari kan du komma till Stadshuset och se hur elever på Värnamo Folkhögskola tog sig an uppdraget.

Utställningen heter ”Återbruk som belyser nyttan av spillmaterial” och det är deltagare på Textilakademins årskurs 1 som ställer ut sina alster. Deltagare fick i uppgift att skapa en ny lampa av spillmaterial i skinn. Dessa lampor visas nu i Stadshusets entré.

– Vi inser mer och mer vad vi utsätter vår miljö för genom produktion och konsumtion. För att försöka få en ljusare och mer hållbar framtid måste vi tänka på alla led i vår konsumtion. Ett sätt är att använda utslitna och överblivna produkter och material för att tillverka nya produkter, så kallad upcycling, säger Johanna Karlsson, lärare ibland annat återbruk.

Vinsten med upcycling är att rädda värdefullt material från att slängas och brännas och att vi därmed slipper utvinna och förädla nya råvaror. Skolan samarbetar med Källemo, som har bidragit med spillmaterial från sin möbeltillverkning.

– Vi är glada att folkhögskolan vill visa sina arbeten här i Stadshuset och hoppas att många kommer hit för att se utställningen. Det är ju ett viktigt tema, säger Josefin Ohlsson, servicecenterchef i Värnamo kommun.

Hållbarhet är en av sidorna av utställningen. Den andra handlar om att vetenskapen visar att kreativt skapande främjar din hälsa. Att skapa ger lugn och du sätter din personliga prägel på varje produkt.

Folkhögskolan utmanar nu utställningens besökare: Vad skulle du kunna skapa av något som du egentligen hade tänkt slänga?