Publicerat:

Föreningar bjuds in till informationsmöte

Vecka 8 bjuder Teknik- och fritidsförvaltningen in till informationsmöte tillsammans med fältsekreterare. Mötet kommer att handla om föreningsvandring och om det kommande stödsystemet.

Under kvällen presenteras upplägget för föreningsvandring och bland annat kommer sådant som förhållningssätt och ansvar i samband med föreningsvandringarna att tas upp. Föreningar som deltar får pengar till sin verksamhet för varje genomförd föreningsvandring.

— Genom att samarbeta med de lokala föreningarna kan vi bidra till ökad trygghet runt om i kommunen genom att föreningsvandra, säger Jennie Torstensson, fältsekreterare. Vi hoppas på att ännu fler föreningar blir intresserade av att bemanna med vuxna på stan och samtidigt tjäna pengar till föreningen!

Under kvällen kommer teknik och fritidsförvaltningen också prata om det nya stödsystemet.

— Föreningarna har varit en del av processen om ett kommande stödsystem och nu har det mynnat ut i ett utkast, berättar Maja Stenviken, samordnare. - På informationsmötet presenterar vi utkastet och under kvällen kommer vi att ha en dialog med föreningarna kring detta.

Anmäl dig till informationsmötet

Datum: 20 eller 21 februari

Tid: klockan 18.00

Plats: Best Western (tidigare Tre Liljor), Värnamo.

Anmälan: Anmälan senast 18 februari via varnamo.actorsmartbook.se Länk till annan webbplats. – klicka på ”Föreningsträffar”