Publicerat:

Nu invigs femte bänken i Bänkarnas stad

På lördag invigs den femte bänken i projektet Bänkarnas stad. ”Eken vid bänken” är skapad av konstnären Lone Larsen. Donatorer är familjen Björn Inganäs.

Projektet Bänkarnas stad fortsätter växa, och på lördag, 25 maj, invigs ännu en konstnärligt utformad bänk längs med Laganstråket. Konstnären bakom bänken är Lone Larsen från Höganäs. Bänken består av ett stenblock i röd älvdalskvartsit med en ek planterad intill och har namnet ”Eken vid bänken”.

- Jag tänker mig att eken dör först, därför kommer den först i namnet. Trots att eken kan bli 1 000 år gammal så är stenen i bänken ännu mer uråldrig och kommer stå kvar och vara konstant även när eken dött, säger Lone Larsen.

Självklart att tacka ja

Lone Larsen visste direkt vad hon ville göra när frågan om att göra en bänk kom.

- 2002 ställde jag ut på Smålands konstarkiv i Värnamo och under några år var jag av och till vid sjön Vidöstern. Där finns en magisk ö full av ekar och bokar. Efter det har jag alltid tänkt att hitta en plats med en ek och skulptur till Värnamo. När Björn Inganäs frågade mig om jag skulle vilja göra en bänk så svarade jag direkt ja, efter en väntan i 20 år var det inget att tänka på! säger Lone Larsen och fortsätter:

- När jag fick se den öppna platsen med allt det gröna och de stora pampiga ekarna i ryggen, rörelsen och ljudet från det mörka glittriga vattendraget. Då var vi hemma. Jag byggde in den röda Älvdalskvartsiten på platsen. Även om jag arbetar med skulptur använder jag alltid placeringen och omgivningen för att få en målerisk plats.

Donerad av familjen Inganäs

Bänken är donerad av familjen Björn Inganäs.

- Flera generationer av vår familj har trivts, arbetat och utvecklats här i Värnamo. Ett av familjens stora intressen är konst. Därför var det ett enkelt beslut att vilja skänka en bänk till Bänkarnas stad! När vi såg Lone Larsens bänk i Wanås skulpturpark kändes det självklart att fråga Lone, säger Björn Inganäs och fortsätter:

- Eken vid Bänken kan finnas där i evigheter. Du kommer så småningom att skuggas av eken när du sitter där och vilar eller fikar med familjen. Vår önskan är att dagens barn och familjer ska få glädje och nytta av bänken, men även morgondagens och all framtids familjer.

Väger 3,5 ton

Bänken är huggen i Älvdalskvartsit från Mångsbodarna i Dalarna. Älvdalskvartsiten är rödskimrande och ådrad och extremt hård. Bergarten är en av de hårdaste i Sverige och tillkom för mer än 1,4 miljarder år sedan. Stenblocket har huggits av tre stenhuggare på plats i Mångsbodarna, under Lones överinseende.

Bänken är 120 gånger 200 centimeeter, med en höjd på cirka 45 centimter och väger runt 3,5 ton.

Bänken står i öst-västlig riktning och i den västra änden är en svenskodlad ek planterad, cirka 4 meter hög.

Eken och bänken är omslutna av fem rader med gatsten, även dessa i Älvdalskvartsit. Stenarna binder samman bänk och ek och skapar en enhet.

Invigs på lördag

Invigningen sker nu på lördag 25 maj kl 14. Platsen är Osuddenrundan på västra sidan av Lagan längs med den nya stigen över hagmarken, mellan bänkarna "Peace" och "Allting förändras men ingenting förgås". Både konstnär och donator medverkar. Invigningen förrättas av kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson och Thomas Lundh läser sin specialskrivna dikt ”Bänkarnas stad”, ackompanjerad av Jonas Rydin.

- Vi är fantastiskt glada och tacksamma för familjen Björn Inganäs generösa donation. Lone Larsen har gjort ett fantastiskt jobb och det är med glädje vi kan konstatera att hennes vackra stenbänk ytterligare stärker den helhet som bänkarna skapar längs med Lagan, säger Lars Alkner, kulturchef i Värnamo kommun och ordförande i referensgruppen för Bänkarnas stad.

Fakta Lone Larsen

Lone Larsen är född 1955 och verksam som skulptör och bildkonstnär. Hon är bosatt i Höganäs. Hon har gjort en mängd offentliga gestaltningar, både i Sverige och utomlands. Lone har mottagit ett flertal olika stipendier och har ställt ut på bland annat Dunkers kulturhus, Kalmar konstmuseum, Wanås skulpturpark, Lunds konsthall och Smålands konstarkiv.

www.lone.se Länk till annan webbplats.

Fakta Bänkarnas stad

Projektet Bänkarnas stad är tänkt att förstärka Värnamos position som design-, konst- och möbelstad. Samtidigt lyfts ån Lagan fram och det skapas en attraktiv och konstnärligt utformad miljö längs Laganstråket. Därigenom knyts även Vandalorum ihop med Värnamo centrum. Bänkarna ska vara konstnärligt utformade och doneras till Värnamo kommun av ett företag, förening eller privatperson.
Idén till Bänkarnas stad föddes när företagaren Kadim Akca 2012 donerade bänken ”Gemenskap (Turkens bänk)”, som står placerad i Åbroparken i centrala Värnamo. Den räknas som bänk nummer noll.

  • Bänken ”Polygon” formgiven av Johnny Grauengaard är bänk nummer ett som skänktes av Värnamo Företagareförening 2017.
  • Bänken ”Peace” skapad av Fredrik Wretman är bänk nummer två. Den donerades av Nivika Fastigheter AB 2018.
  • Bänken ”Equilibrium” av Charlotte Gyllenhammar är bänk nummer 3, donerad av Bengt och Gunnel Liljedahl 2021.
  • Bänken ”Allting förändras men ingenting förgås” av Ellen Ehk Åkesson är bänk nummer 4, donerad av Thomas och Inga-Lill Börgesson 2023.

Bänkarnas stad är ett samarbete mellan Värnamo kommun, Värnamo Företagareförening och Vandalorum.

Läs om projektet Bänkarnas stad på varnamo.se. Länk till annan webbplats.

Två personer, donatorn och konstnären, sitter på konstverket, som är ett stort stenblock.

Donatorn Björn Inganäs och konstnären Lone Larsen. Foto: Alin Popescu