Publicerat:

Skolungdomar på företagsbesök

Idag, torsdagen den 4 maj, var det dags för ”Industrinatten goes daytime”. Under förmiddagen fick kommunens cirka 400 åttondeklassare göra besök hos flera företag i vår kommun, besök som kan komma att inspirera ungdomarna i deras kommande utbildnings- och yrkesval.

”Industrinatten goes daytime" är ett evenemang där skolungdomar får chansen att träffa representanter från olika företag och lära sig mer om företagens verksamheter och olika yrkesroller.

Under förmiddagen fick ungdomarna träffa medarbetare på företagen som berättade om sina erfarenheter och jobbet de utför. Ungdomarna fick också prova på olika aktiviteter som till exempel att stapla produkter på tid och att köra truck.

”Industrinatten goes daytime” arrangeras av Värnamo Näringsliv AB tillsammans Teknikcollege. Evenemanget är ett nationellt koncept där det övergripande målet är att förändra ungdomars attityder och föreställningar om att arbeta på ett industri- eller teknikföretag. Medverkande företag får under en förmiddag ett unikt tillfälle att visa upp sin verksamhet och knyta an till framtida medarbetare.

Följande företag i kommunen deltog:

Ewes
Rapid
Delex Teknik
Trelleborg Mixing
Vibracoustic
Forsheda stålverktyg
Wemo Automation
Separett AB
Proton Lighting
Bufab Lann
PE Plast
Gjuteriteknik
Bravida
Nominit
Värnamo sängkläder
Horda stans
Horda gruppen

En grupp åttondeklassare besökte företaget Gjuteriteknik i Värnamo.