Publicerat:

Var finns pengarna?

En grön omställning är nödvändig för Sveriges framtida konkurrenskraft.

För att skapa ett fossilfritt och resurseffektivt samhälle behöver vi modernisera vår produktion, vår livsstil, våra investeringar/inköp och våra institutioner.

Har du undrat vilka olika finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt det finns i Sverige? Länsstyrelsernas Energi- och Klimatsamordning (LEKS) har tagit fram en sammanställning som ger information om vilka stöd och bidrag som finns att söka och var det går att hitta mer information. Materialet är framtaget för att underlätta den gröna omställningen.

Du hittar sammanställningen över vilka stöd och bidrag som går att söka på www.leks.se. Länk till annan webbplats.