Publicerat:

Dialog om företagsklimatet

Värnamo kommun, Värnamo Näringsliv AB, Svenskt Näringsliv och representanter för näringslivet i har träffats för en dialog om företagsklimatet i kommunen.

Dialogen baserades på de svar en i Svenskt Näringslivs enkätundersökning om det lokala företagsklimatet.

Enkäten har besvarats av 94 företagare, varav de flesta finns inom industrisektorn. Värnamos resultat är något lägre än vid förra årets mätning, men på några punkter har det ökat och Värnamo ligger fortfarande över Sverigesnittet.

En av de mest omdiskuterade frågorna under samtalet var kompetensförsörjningen. Företagen tycker att det är svårt att hitta bra kompetens och att utbildningar inte matchar kompetensbehovet. Även brottsligheten i kommunen diskuterades och pilotprojektet med företagssamverkan i Lanna/Bredaryd lyftes.

Företagarna och kommunen var överens under mötet om att de behövde få bättre förståelse för varandras arbetssituationer. Det kan ske genom att bygga trygga relationer, personlig kontakt och dialoger kring viktiga frågor.