Publicerat:

Planerade kriminalvårdsanstalten kan skapa fler jobb

Kriminalvården har bestämt att de nya anstalterna i Norrköping, Kalmar och Värnamo ska få fler platser.

Behovet av fler platser inom Kriminalvården är stort i hela landet. Det innebär att myndigheten arbetar hårt för att öka antalet platser både i befintliga och planerade anstalter. För den kommande anläggningen i Värnamo kommun innebär detta att antalet möjliga platser ökar från de tidigare planerade cirka 200 platser till cirka 250 platser.

Cirka 50 fler jobb än tidigare beräknat

Genom att det blir fler platser för intagna förutspår Kriminalvården att det kommer att skapas ett antal nya arbetstillfällen. Det kommer att finnas behov av att anställa personal inom olika yrkesgrupper, inklusive kriminalvårdare, lärare, sjukvårdspersonal, kökspersonal, administratörer och produktionsledare.

- Kriminalvården är en pålitlig och långsiktig arbetsgivare. Med de extra platserna i Värnamo kommer antalet arbetstillfällen att öka till cirka 250. Det är naturligtvis positivt med skapandet av nya arbetstillfällen i kommunen, säger Tobias Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.