Publicerat:

Ändring av taxa

Från 1 januari 2024 sker ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak.

Den 26 oktober 2023 tog kommunfullmäktige beslut om ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter,
samt taxa för tillsyn avseende vissa receptfria läkemedel. Ändring av taxan innebär mindre förändringar och gäller från och med 1 januari 2024.

På sidan taxor och avgifter hittar du gällande taxor och avgifter som Värnamo kommun tar ut i samband med service och tjänster.