Publicerat:

Etableringsteamet underlättar för företagare

Är du företagare och vill etablera dig eller utöka din verksamhet i Värnamo kommun? Hör av dig till etableringsteamet.

Det ska vara lätt för dig som är företagare att driva företag eller etablera dig i vår kommun. Därför finns etableringsteamet. Vi har olika uppdrag, men har som gemensamt uppdrag att förenkla processen för dig, till exempel om du vill expandera eller etablera dig i Värnamo kommun.

Välkommen att höra av dig till oss!

Etableringsteamet

I etablringsteamet ingår:

Anki Hansson

Näringslivschef Värnamo Näringsliv AB

0370-30 24 55, anki@varnamonaringsliv.se

Jan Lindeberg

Mark- och exploateringschef Värnamo kommun

0370-37 70 00, jan.lindeberg@varnamo.se

Jonny Engström

Plan- och byggchef Värnamo kommun

0370-37 70 00, jonny.engstrom@varnamo.se

Heidi Skov Ragnar

Kansli- och utvecklingschef Värnamo kommun

0370-37 70 00, heidi.ragnar@varnamo.se

Henrik Storm

Stadsarkitekt Värnamo kommun

0370-37 70 00, henrik.storm@varnamo.se