Publicerat:

”Upplevelseverkstad" på Värnamo sjukhus för elever årskurs 8

”Upplevelseverkstaden” är ett initiativ riktat till elever i årskurs 8 inom kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo, där de bjuds in att prova olika uppgifter inom vård- och omsorgsyrken.

Med ”Upplevelseverkstaden” strävar man efter att inte bara informera, utan att inspirera och forma framtidens vård- och omsorgsarbetare.

Arrangerad av Vård- och omsorgscollege GGVV (VO-College), syftar projektet till att locka unga människor till en framtid inom funktionshinder, äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt psykiatri.

Varför ”Upplevelseverkstaden”?

I motsats till traditionella informationsseminarier om gymnasieprogram och yrken erbjuder ”Upplevelseverkstaden” att eleverna får göra, inte bara höra. Eleverna ges chansen att praktiskt utforska och prova på olika vård- och omsorgsuppgifter. Målet är tydligt: att väcka intresse för vård- och omsorgsyrken i ett tidigt skede av deras utbildningsresa.

Cirka 150 elever per dag

Under vecka 5, 2024, tisdag - torsdag klockan 09.00 till 14.00, äger ”Upplevelseverkstaden” rum på Värnamo sjukhus för elever från Värnamo kommuns högstadieskolor. Medarbetare från kommunen och regionen guidar eleverna genom olika aktiviteter under dessa dagar.

Eleverna, som förväntas vara cirka 150 per dag, delas in i mindre grupper och roterar mellan fem huvudstationer, var och en med sina egna delstationer. Varje huvudstation kommer att fokusera på olika aspekter av vård och omsorg, såsom funktionshinderomsorg, äldreomsorg, hemsjukvård, akutverksamhet och psykiatri.

”Upplevelseverkstaden” erbjuder en unik möjlighet för unga att utforska och uppleva bredden av vård- och omsorgsyrken. Liknande initiativ runt om i Sverige har visat positiva resultat, inklusive en ökning av antalet sökande till vård- och omsorgsprogrammen.