Publicerat:

Bättre arbetsmiljö för kommunens sjuksköterskor

Arbetsmiljön för sjuksköterskorna inom omsorgsförvaltningen i Värnamo har förbättrats avsevärt sedan införandet av ett telefonnummer och telefontid.

Tidigare bar alla sjuksköterskor telefoner som ringde konstant från anhöriga, patienter och omvårdnadspersonal. Stressen från de ständigt ringande telefonerna ledde till en ohållbar arbetsmiljö där sjuksköterskorna kände sig splittrade och överbelastade.

Nu har sjuksköterskorna ett system där samtal delas beroende på typ av ärende. Genom att ha en person som tar emot samtal dagtid och genom att styra samtal mer effektivt, har arbetsmiljön blivit betydligt lugnare och mer hanterbar för sjuksköterskorna.

— En fördel med det nya systemet är att sjuksköterskorna har bra översikt över samtalsflödet och arbetsbelastningen. Den positiva effekten är bland annat att sjuksköterskorna känner sig mindre bundna av sina telefoner. Detta har skapat en bättre arbetsmiljö, säger Emma Henriksson, enhetschef. — Dessutom blir det en ökad kvalité för patienterna eftersom sjuksköterskan nu helt kan fokusera på den patient man besöker utan att behöva svara i telefon under besöket.

Samtalen struktureras efter ärendetyp

Dagtid går samtalen till ett menyval för antingen akut ärende till sjuksköterska eller icke-brådskande ärende. De förstnämnda samt samtal från en annan vårdgivare kommer till sjuksköterska direkt, som gör en professionell bedömning. De icke-brådskande ärendena går till i en röstbrevlåda och den som ringer blir sedan uppringd av ansvarig sjuksköterska.

Kväll- och nattetid går samtalen till två telefoner hos sjuksköterskorna.

Under helger fördelas samtalen på fyra telefoner hos sjuksköterskorna.

Om det är upptaget kvälls-, natt- eller helgtid hamnar samtalet i telefonkö.

I och med införandet av detta arbetssätt har omsorgsförvaltningen tagit ett steg mot att förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskorna inom omsorgsförvaltningen. Implementeringen av ett system där samtal hanteras mer strukturerat och effektivt har visat sig vara en framgångsrik lösning för att minska stress och öka trivseln på arbetsplatsen.