Demokratiutveckling för unga

Är du ung och har en idé om hur barn och unga i Värnamo kommun kan påverka utvecklingen i vår kommun? Då kan du söka bidrag på upp till 50 000 kronor för att genomföra den idén.

Värnamo kommun vill uppmuntra barn och ungdomar till att intressera sig för kommunens utveckling, att använda sitt inflytande och öka intresset för det demokrati. Därför finns bidraget Demokratiutveckling för unga.

Den som är upp till 20 år kan söka bidraget. Du kan söka bidraget för att du har en egen idé, eller så kan din förening, klass eller annan grupp söka bidraget tillsammans. Som mest kan ni få 50 000 kronor per år.

Det här krävs för att du ska kunna söka

  • Du ska respektera människors lika värde, motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion (eller annan trosuppfattning), funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder.
  • Du eller din förening eller organisation följer lagar och förordningar.
  • De evenemang du vill arrangera ska vara fria från alkohol, tobak, nikotin, dopning och narkotika. Evenemangen ska också följa de säkerhetsregler som gäller.
  • Du som söker och ni som ska genomföra den aktivitet som ni söker bidrag för ska vara yngre än 20 år. Om ni som söker inte är myndiga, måste en person som är myndig finnas med som kontaktperson och vara juridiskt och ekonomiskt ansvarig.

Ansök om bidrag

Du ska ansöka om bidrag senast två månader före din planerade aktivitet startar. Du ansöker genom att använda e-tjänsten.

Detta ska ansökan innehålla

När du ansöker ska du berätta:

  • Vad bidraget ska användas till, ge exempel på vilka kostnader ni kommer att ha.
  • På vilket sätt din idé uppmuntrar barn och ungdomar till att intressera sig för kommunens utveckling, att använda sitt inflytande och öka intresset för det demokratiska systemet.
  • Vem som är projektledare, vem som är ansvarig, myndig person, vilken förening eller organisation det gäller och hur ni vill att vi ska betala ut
  • Hur projektet uppmuntrar Värnamo kommuns vision och demokratiutveckling bland unga (Värnamo kommuns vision är: ”Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035)
  • Under vilken tid du kommer att genomföra och utvärdera din idé.
  • Hur du kommer att göra utvärderingen av din idé och på vilket sätt du kommer att redovisa det.

Beslut om bidrag

Det är utvecklingsavdelningen som bestämmer om du får bidrag för din idé eller inte.

Mer information

Behöver du mer information eller har frågor om bidraget? Kontakta landsbygdsutvecklare som du når via kontaktcenter, 0370-37 70 00.

Riktlinje för bidrag demokratiutveckling unga. Länk till annan webbplats.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 26 juni 2023