Publicerat:

Anmäl behov av specialkost inför varje läsår

Glöm inte att du behöver anmäla behov av specialkost inför varje nytt läsår

Om ditt barn har behov av specialkost, ansöker du i vår e-tjänst Ansöka om specialkost.

Du som har ansökt tidigare måste förnya din ansökan varje läsår inför höstterminen, senast 31 augusti.

När du ansöker, tänk på att ange den klass eller avdelning ditt barn börjar i till höstterminen.

Mer information om specialkost finns på sidan Mat i förskola, skola.