Publicerat:

Naturvårdsbränning kan orsaka röklukt

På torsdagen, 25 maj, planerar länsstyrelsen att genomföra en naturvårdsbränning i Sörö vid Store mosse. Om du passerar området kan du märka av röken.

Bränningsområdet ligger mellan järnvägen och väg 151. Bränningen genomförs av länsstyrelsens personal och startar på eftermiddagen.

https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/om-oss/nyheter-och-press/nyheter---jonkoping/2023-05-10-lansstyrelsen-genomfor-naturvardsbranningar.html Länk till annan webbplats.

Syftet med bränningen

Fokus på bränningen är att gynna arter som har utvecklats i samklang med brand. När länsstyrelsen är klara ska det finnas gott om sotad, död ved och antalet granar ska ha minskats drastiskt.

Förutom att bränningar ökar den biologiska mångfalden bygger det också på vår allmänna kunskap om skogsbränder. Det gör att länsstyrelsen med sina specialkunskaper kan bistå räddningstjänsten vid oplanerade skogsbränder så att vi tillsammans kan hjälpas åt att minska omfattning och skador, som kan bli mycket stora om man inte lyckas begränsa branden.

Så går det till

– Brandslangar är utlagda innan vi tänder. Om allt går som planerat kommer vi att börja under tidig eftermiddag, och sedan tända en smal remsa i taget i riktning mot vinden. Genom att tända ett band i taget kontrolleras brandens intensitet, berättar länsstyrelsen.

Bränningsledningen har kontinuerlig kontakt med räddningstjänsten i Gnosjö och det finns ingen anledning för allmänheten att kontakta SOS Alarm så länge man är säker på att röklukten kommer från naturvårdsbränningen. Länsstyrelsen följer noggrant framtagna rutiner och säkerheten går alltid först.

Besökare

Länsstyrelsen vill uppmana dig som området efter bränningen att vara försiktig. Trädrötter och stammar kan ha brunnit av och riskerar att falla ljudlöst, särskilt vid blåsigt väder. Området kommer också att vara extremt sotigt. Om du har astma eller andra luftrörsproblem som kan göra det besvärligt med rök rekommenderas att du inte besöker den här delen av nationalparken under bränningen eller den närmaste veckan efteråt.

Det kommer att finnas skyltar på de vägar där du inte får köra in. Det är mycket viktigt att dessa respekteras och att tillfartsvägarna hålls öppna så att räddningstjänsten kan komma fram om något skulle inträffa.

Mer information om naturvårdsbränningarfinns på länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.