Publicerat:

Skärpt eldningsförbud

Just nu är det väldigt torrt ute och därför gäller skärpt eldningsförbud i kommunen och länet. Det innebär att all form av eldning och grillning i skog och mark är förbjuden. Förbudet att elda och grilla gäller också fasta grillplatser.

Vad innebär skärpt eldningsförbud och vad gäller?

Det här får du inte göra

Det är förbjudet att:

 • elda, grilla eller utföra annan bränning med fasta bränslen i skog och mark. Det är förbjudet att elda eller grilla också på fasta grillplatser.
 • det är förbjudet att elda i annat syfte än att grilla i sammanhållen bebyggelse. Sammanhållen bebyggelse innebär ett område där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark.

I skog och mark är det tillåtet att:

 • använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska så länge den placeras så att brandfaran är låg. Exempel på sådan utrustning är olika typer av friluftskök.

I sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att:

 • grilla på en fastighetstomt. En fastighetstomt kan vara till exempel en villatomt, innergårdar och gårdar till flerbostadshus.
 • använda engångsgrillar.

Kom ihåg att du har eget ansvar för att ta reda på vad som gäller där du befinner dig. Tänk på att all tillåten eldning och grillning sker under eget ansvar. Individen har det primära ansvaret att bedöma om de eldar och grillar på ett säkert sätt.

Extra viktigt att komma ihåg:

 • undvik rökning i skog och mark.
 • undvik arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner med mera).
 • om du parkerar bilen i terrängen, tänk på att katalysatorn kan antända torrt gräs
 • lämna inte glas i naturen.

Frågor och svar om eldningsförbud

 • Grillplats anlagd på fast mark, minst 15 meter från sammanhängande vegetation och minst 2 meter från vindskydd.
 • Grillplatsen bör i första hand utgöras av ett sandfyllt cementrör, gärna med svängbart grillgaller.
 • Runt grillplatsen bör det vara en avgrusad yta eller en yta med obrännbart material med ungefär en meters bredd.

Eldningsförbudet gäller inte områden där hus och byggnader ligger intill varandra eller bara skiljs åt av en väg, gata eller parkmark. Det innebär att du får grilla på din egen trädgårdstomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus.

Du bör själv göra bedömningen om du eldar och grillar i skog och mark eller om du befinner dig i sammanhållen bebyggelse. Om du känner dig osäker är rekommendationen att avstå från att grilla och elda.

Du bör själv göra en bedömning om du eldar och grillar i skog och mark eller i sammanhållen bebyggelse. Om du känner dig osäker är rekommendationen att avstå från att grilla.

Du bör själv göra en bedömning om du eldar och grillar i skog och mark eller befinner dig i sammanhållen bebyggelse. Om du känner dig osäker är rekommendationen att avstå från att grilla och elda. Tänk på att det kan finnas kommunala ordningsstadgor om vart du får elda och grilla.

Det är tillåtet att använda engångsgrillar i sammanhållen bebyggelse.

Vissa aktiviteter är tillåtna även när det är eldningsförbud. Det är till exempel tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska, som olika typer av friluftskök.

Den enskilde (vare sig det är en fysisk eller juridisk person) har ett primärt ansvar för att skydda liv och egendom och att inte orsaka olyckor.

Upplysning om brandrisk och eldningsförbud

Upplysning om brandriskprognos lämnas dagligen under perioden maj till augusti av SMHI och i Sveriges Radio P4:s trafik- och servicesändningar. Information om eldningsförbud lämnas också av SOS Alarms telefonsvarare på 036-16 85 22 samt på kommunens webbplatser. Det finns även en app som MSB tillhandahåller.