Publicerat:

Granskning av planändringsförslag

Planförslaget för ändring av detaljplan för fastigheten Muraren 1 (Bostäder) är ute på granskning mellan 4 juli 2023 till 1 augusti 2023. Det innebär att du kan ta del av planförslaget och lämna in skriftliga synpunkter fram till och med 1 augusti 2023.

I granskningshandlingarna har synpunkter besvarats som kom in under samrådsskedet. Den som inte senast under granskningstiden lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om antagande.

Granskningshandlingar finns att läsa på sidan Förslag att ändra detaljplan för fastigheten MURAREN 1 (bostäder) i Värnamo stad - Värnamo kommun (varnamo.se)