Publicerat:

Värnamo på plats 54 när Fokus rankar kommunerna

Tidningen Fokus rankar varje år Sveriges kommuner utifrån var det är bäst att leva. Värnamo hamnar på plats 54 av landets 290 kommuner.

Fokus rankning bygger på statistik om utbildning, vård, omsorg, jobb, infrastruktur, trygghet, serviceutbud, fritid och privatekonomi.

Kommunerna har fått poäng mellan 1 och 5 i varje kategori. Poängen räknas ihop till en slutsumma, där de olika kategorierna väger olika tungt. Privatekonomi väger tyngst, offentlig ekonomi väger lättast.

Bäst betyg, 3,8, får Värnamo i tre kategorier:

  • Trygghet och sociala problem
  • Serviceutbud
  • Fritid

– Det är glädjande att de strategier vi arbetar med, får ett så positivt utfall, säger Mikael Karlsson, kommunstyrelsens vice ordförande, och lägger till.

– Men rankning i all ära, det viktigaste är vad folk som bor och verkar här tycker.

Sämst betyg får Värnamo kommun i kategorierna privatekonomi (2,6) och kommunikationer och infrastruktur (2,9).

Luleå hamnar på första plats i Fokus rankning, följt av Umeå, Täby, Lidingö och Karlstad.

Så här görs mätningen

Så här beskriver Fokus hur mätningen går till:

Utbildning: Kvalitetsindex förskola, meritvärde i grundskolan, tillgång till gymnasieskolor, tillgång till universitet.

Vård och omsorg: Väntetider i vården, tillgång till högspecialiserad vård, närhet till akutsjukvård, tillgång till vårdcentral, användning av ”läkemedel som bör undvikas” i äldreomsorgen.

Jobb och karriär: Storlek på och närhet till den lokala arbetsmarknaden, långtidsarbetslöshet, unga som varken arbetar eller studerar, utpendling.

Infrastruktur: Tillgång till flygplats, tillgång till elektrifierad järnväg, närhet till kollektivtrafik, bredband, täckning av mobilt datanät med hög hastighet.

Trygghet: Skjutningar inom 10 kilometer de senaste tre åren, närhet till utsatta områden, etnisk segregation, tillgreppsbrott, tillgång till polisstation.

Serviceutbud: Butiksutbud i centrum, tillgång till matbutiker, tillgång till restauranger, tillgång till återvinningscentral.

Fritid: Aktivitet i idrottsföreningar, tillgång till gym, tillgång till Filmstaden-biograf, tillgång till elljusspår, tillgång till ej bebyggd mark, närhet till utomhusbad.

Privatekonomi: Hur många kvadratmeter villa man kan köpa för en genomsnittlig lärarlön i kommunen, elpris enligt Nils Holgersson-modellen, skattesats i kommun och region.

Offentlig ekonomi: Soliditet i kommunen (soliditet betyder ungefär förmågan att uppfylla sina långsiktiga ekonomiska åtaganden).