Publicerat:

Ulrika Gustafson går vidare till nytt uppdrag

Ulrika Gustafson lämnar sin tjänst som förvaltningschef för omsorgsförvaltningen för att gå vidare med arbete i egen regi.

– Jag brinner för arbetet med att hitta lösningar på den stora samhällsutmaning som vi står inför, med fler äldre som ska få vård och omsorg av en minskande grupp i arbetsför ålder. Under en tid har jag funderat på hur jag ska kunna jobba mer koncentrerat med just det ämnet i stället för att som förvaltningschef vara involverad i en rad olika frågor, säger Ulrika.

I omsorgsförvaltningen pågår ett omställningsarbete som handlar om nya arbetssätt och att skapa förutsättningar för den som bor i Värnamo kommun att leva livet hela livet.

– Jag startade det arbetet och det känns förstås lite vemodigt att lämna förvaltningen innan det är slutfört, men strax före semestern mognade ett beslut om att starta eget med fokus på välfärdsfrågorna, säger Ulrika.

Rekryterar ny förvaltningschef

Hon slutar sin tjänst i november och arbetet med att rekrytera en efterträdare som förvaltningschef påbörjas omgående.

– Jag är speciellt nöjd med det stora och nödvändiga förändringsarbete för att säkra välfärden långsiktigt, som Ulrika har påbörjat i omsorgsförvaltningen. Jag önskar henne stort lycka till när hon nu går vidare till egen verksamhet där hon fokuserar på sina hjärtefrågor, säger Ulf Svensson, kommundirektör.

Han kommer nu att, tillsammans med omsorgsförvaltningens ledningsgrupp, hitta en lösning för ledningen av förvaltningen under övergångstiden mellan Ulrika och hennes efterträdare.