Publicerat:

Öppenhet och tolerans är grunden för en mänsklig tillväxtkommun

En tillfälligt placerad bänk på Kyrktorget genomgick idag en förvandling som inte bara lockar blickar, utan även symboliserar kommunens vision.

Initiativet har tagits gemensamt av Tobias Pettersson, kommunstyrelsens ordförande, Mikael Karlsson, kommunstyrelsens första vice ordförande, och Anetté Myrvold, oppositionsråd. Tillsammans har de målat bänken regnbågens färger. Målet är inte bara att skapa en färgsprakande plats att sitta på, utan även att belysa kommunens vision: "Värnamo - den mänskliga tillväxtkommunen.

I en värld som ständigt genomgår förändringar och ökar i polarisering är det av avgörande betydelse att främja värden som öppenhet och tolerans.

— Dessa värden är inte bara fundamentala för oss, utan de utgör även grundpelare för en mänsklig tillväxtkommun, säger Tobias Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Värnamo kommun ska vara en plats där människor trivs och utvecklas

— Med färger och former som representerar olika kulturer och bakgrunder ska bänken påminna oss om att mångfald är en tillgång. — Den ska påminna oss om att olikheter - oavsett kultur, religion, etnicitet, kön, sexuell läggning eller åsikter skapar en inkluderande gemenskap där varje individ ska känna sig välkommen och betydelsefull, säger Tobias. —Genom den öppenhet och tolerans som denna målade bänk representerar, vill vi bryta fördomar och diskriminering. — Tolerans är inte bara att acceptera olikheter; det handlar om att respektera dem, säger Tobias.

För att verkställa visionen om en mänsklig tillväxtkommun är det avgörande att öppenhet och tolerans genomsyrar hela kommunen

— Skolans roll är att främja global medvetenhet och ömsesidig förståelse genom utbildning och dialog. Företagen bör främja mångfald på arbetsplatsen och skapa en miljö där olika perspektiv kan samverka för att stimulera innovation och framgång. Föreningslivet ska vara en plats där inkludering och acceptans råder för alla oavsett sexuell läggning, könsidentitet och ålder, säger Mikael Karlsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande. — Som kommun är det allas vårt ansvar att agera som förebilder och ledare i att främja inkludering och tolerans både för medborgare och medarbetare i alla våra verksamheter, säger Mikael.— Det är också av yttersta vikt att vi gemensamt står upp mot hat och intolerans säger Anetté Myrvold, oppositionsråd. - Genom att aktivt motverka diskriminering och istället främja medmänsklighet och respekt kan vi skapa en mänsklig tillväxtkommun grundad på principerna om samhörighet och tolerans, säger Anetté.

En mänsklig tillväxtkommun är en investering i en ljus och mer inkluderande framtid för oss alla

— Vår vision når vi genom samarbete och en klar gemensam målsättning om allas lika värde - en målsättning som blir ännu mer påtaglig genom symbolen av den färgstarka, målade bänken som står mitt ibland oss, säger Tobias Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.