Publicerat:

Dina åsikter och synpunkter är viktiga!

Dina åsikter och synpunkter är viktiga för att ge beslutsfattarna i kommunen en möjlighet att ta hänsyn till vad du tycker när de fattar beslut.

Tiden 24 augusti - 1 september kommer SCB (Statistiska Centralbyrån) att skicka ut länk och inloggningsuppgifter till en digital medborgarenkät. Enkäten skickas till slumpvis utvalda invånare i kommunen. Blir du en av dessa vill vi gärna att du svarar på enkäten.

Genom att svara på enkäten, lämna förslag och synpunkter bidrar du till att göra kommunen mer öppen, transparent och demokratisk.

Om du inte är en av de slumpvis utvalda invånarna som får enkäten finns det flera sätt för dig att lämna förslag och synpunkter till kommunen. Läs mer om det på sidan "Dialog, förslag, synpunkter och felanmälan".

Låt oss tillsammans göra vår kommun till en bättre plats att leva och arbeta på!