Publicerat:

Lyssna på politikernas debatt i fullmäktige

Det debatterades friskt under kommunfullmäktiges sammanträde 29 september. Lyssna på debatterna om till exempel anmälningsplikt, multiarena och ökad grundbemanning.

Om du är nyfiken på hur det låter när fullmäktiges ledamöter har dialog om de frågor som de ska ta beslut om, är det ett bra tillfälle att lyssna på deras septembermöte.

Många deltog i dialogen. Framför allt var det tre frågor som debatterades:

  • Interpellationen från Vänsterpartiet via Emina Dautovic och Fjodor Eklund till kommunstyrelsen om anmälningsplikt.
  • Interpellationen från Socialdemokraterna via Bo Svedberg och Britt-Marie Sellén Nilsson till ordförande i teknik- och fritidsnämnden, Gottlieb Granberg, om utemiljöerna i kransorterna.
  • En motion om ökad grundbemanning från Socialdemokraternas Anetté Myrvold, Åke Wilhelmsson och Bo Svedberg.

På sidan Webb-TV kan du se hela sammanträdet. Du kan blädda dig fram till det ärende som du är intressed av.

Filmen publiceras i en textad version inom två veckor.

Fakta

Interpellation

En interpellation till kommunfullmäktige är när en ledamot i kommunfullmäktige ställer en formell fråga eller begär information om något specifikt ärende eller problem som rör kommunens verksamhet.chat

Motion

En motion till kommunfullmäktige är ett skriftligt förslag som läggs fram av en medlem av kommunfullmäktige eller en politisk grupp i kommunfullmäktige.

En hand håller en mobiltelefon. På skärmen syns en bild av kommunfullmäktiges sammanträde och en lista över mötets ärenden.