Publicerat:

Planförslag på samråd

Planförslaget för del av fastigheten Västhorja 12:5 med flera (Gröndalsleden) i Värnamo stad är ute på samråd mellan 3 november 2023 till 24 november 2023. Det innebär att du kan ta del av planförslaget och lämna in skriftliga synpunkter fram till och med 24 november 2023.