Publicerat:

Rädd eller beredd?

Frågan ”Rädd eller beredd?” har elever på Finnvedens gymnasium fått fundera på under januari månad vid föreläsning och mobil utställning i en container på skolgården.

"Rädd eller beredd" är en vandringsutställning, som turnerar runt i Sverige och handlar om att vi alla behövs i samhällets beredskap för kriser och krig. Utställningen är interaktiv och upplevelsebaserad.

Träna på att lösa problem

Vandringsutställningen är gjord för gymnasieskolan och är i en mörk container. Utställningen handlar om hur vi som individer kan förbereda och hur vi kan agera i händelse av kris eller krig. Den som kliver in i containern får träna på överlevnad och på att lösa problem i olika krissituationer. Meningen med utställningen är inte att skrämma upp eleverna utan att göra dem mer medvetna om hur de kan agera i en kris- eller krigssituation.

Utställningen tar upp fyra teman i ämnet beredskap;

  • Preppa – vad som är bra att ha hemma.
  • Agera – vad gör du när inte samhället fungerar som det brukar?
  • Hjälpa – olika sätt det går att hjälpa till i en kris- eller krigssituation.
  • Värdera – var tillförlitlig information finns om vad som händer.

I stationen Hjälpa berättas det om hur individer på olika sätt agerat och hjälpt till vid en kris och tar fokus på att alla kan göra något och vikten av att hjälpas åt.

Ett myndighetssamarbete

Utställningen är ett resultat av flera myndigheters samarbete. Statens försvarshistoriska museer (SFHM) är ägare av utställningen. Den är framtagen i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad i Visby har skapat utställningen.