Publicerat:

Medarbetare i kommunen utbildas i personlig säkerhet, hot och våld

Idag, den 5 mars, samlades cirka 40 medarbetare från olika verksamheter i Värnamo kommun på Gummifabriken för en utbildning om personlig säkerhet, hot och våld. Marcus Skytt och Johan Sundgren från trygghet- och säkerhetsenheten, höll i utbildningen.

Trygghet- och säkerhetsenheten i Värnamo kommun erbjuder under våren utbildningar för kommunens medarbetare om personlig säkerhet, hot och våld. Den första av två utbildningar hölls idag, den 5 mars.

Utbildningen har tidigare getts till bland annat barn och utbildningsförvaltningens personal, Campus Värnamo och HR-avdelningen.

—Utbildningen syftar till att ge medarbetare i kommunen stöd för att förebygga hotfulla situationer och verktyg för att hantera dem om de skulle uppstå, säger Marcus Skytt, enhetschef på trygghet- och säkerhetsenheten. Medarbetarna kommer också att lära sig att hantera allvarliga hot och våldssituationer som riktar sig mot specifika verksamheter.

Utbildningen består av teori och avslutas med gruppdiskussioner där deltagarna får resonera kring olika scenarier.