Publicerat:

Fick du inte Hemmavid?

Förra veckan kom kommunens informationsblad Hemmavid hem i brevlådan till dig som bor i Värnamo kommun. Fick du inte Hemmavid?

Om du inte fick Hemmavid, så hör av dig till kontaktcenter, så ser de till att du får ett exemplar, kontaktcenter@varnamo.se eller 0370-37 70 00.

Den här gången handlar Hemmavid bland annat om den stundande filmfestivalen, den nya översiktsplanen och att vi både är årets kulturkommun och Sveriges friluftskommun.

Tevlig läsning!