Publicerat:

Försvarsmakten övar i Småland och Östergötland

För att öka den militära förmågan och Sveriges förmåga att ge och ta emot internationellt stöd genomför Försvarsmakten i perioden 22 april - 24 maj ett flertal övningar i Småland och Östergötland.

I perioden 22 april - 24 maj genomför Försvarsmakten ett flertal övningar i Småland och Östergötland. Övningarna innefattar förband från Sverige, USA, Italien, Spanien och Ungern. Transporter till och från övningsområdet kan komma att förekomma utanför övningens start- och sluttid. Såväl skarpskjutning och lösskjutning kommer förekomma inne på övningsfälten.

Orter som berörs:

  • Kvarn (Borensberg) - helikoptertransporter till och från Hagshult över tid
  • Jönköping
  • Skillingaryd - skarpskjutning med artilleri 5-13 maj klockan 08.00-23.00
  • Hagshult - helikoptertransporter till och från Kvarn över tid
  • Eksjö
  • Vetlanda
  • Vimmerby
  • Målilla
  • Västervik
  • Oskarshamn

Under perioden kommer de internationella förbanden att öva på, i första hand, Skillingaryds och Kvarns övnings- och skjutfält samt basera på Hagshultsbasen och Jönköpings flygplats. Trafikrörelser med utländska förband kommer också förekomma mellan nämnda platser under perioden.

Det kommer att ske omfattande förflyttningar med helikopter mellan Kvarn - Hagshult och tvärtom.

På Skillingaryds övnings- och skjutfält kommer det förekomma skjutning med både skarp och lös ammunition. Här kommer, bland annat, skarpskjutning med artilleri genomföras mellan 5-12 maj under tiderna klockan 08.00 - 23.00.

Dokument

Övningskarta Länk till annan webbplats.

Försvarsmaktens informationsblad (pdf)Pdf, 236.3 kB. Länk till annan webbplats.

Frågor

För frågor kopplat till övningen i stort kan du kontakta kommunikationsansvarig Joakim Elovsson på ast-komm@mil.se.

För frågor kopplat till helikoptertransporter, ring telefonnummer 013-28 38 94.

Mer information finns på Försvarsmaktens webbplats Länk till annan webbplats.

Karta som visar området i Östergötland och Småland som kommer beröras av övningen.