Publicerat:

Beslut om förändringar i ordningsföreskrifterna

Kommunfullmäktige fattade igår kväll, 25 april, beslut om några förändringar i ordningsföreskrifterna. Bland annat tydliggörs var och när hundar ska hållas kopplade, att det inte längre är förbjudet att dricka alkohol på vissa offentliga platser och att fyrverkerier vid sjukhuset förbjuds.

De allmänna ordningsföreskrifterna förblir i stort sett desamma, men vissa justeringar har gjorts för att bättre passa invånarnas behov och för att göra det tydligare vad som förväntas av kommuninvånarna.

Här är en sammanfattning av de viktigaste förändringarna:

  • Vilka platser som, förutom enligt detaljplanerna, ska räknas som offentliga platser har gjorts tydligare. Det är viktigt för att förstå vilka områden som omfattas av reglerna.
  • Små ändringar har gjorts för att öka säkerheten och trivseln för både invånare och besökare när det gäller var, och när, hundar ska hållas kopplade.
  • För att säkerställa säkerheten är nu användning av fyrverkerier vid sjukhuset förbjudet. Tillstånd från polisen krävs för att använda fyrverkerier inom vissa områden.
  • Tidigare förbud mot att dricka alkohol i Vråens centrum och på kommunala badplatser har tagits bort efter polisens bedömning att det inte varit några större problem där.
  • För att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett säkert och ansvarsfullt sätt krävs nu polistillstånd för uthyrning av enpersonsfordon (sparkcyklar, cyklar, mopeder och liknande).

Utöver dessa ändringar har samhällsbyggnadsförvaltningen också förbättrat och tydliggjort texten i reglerna.

I handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde finns de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i sin helhet

Här kan du se kommunfullmäktige i efterhand