Publicerat:

Nätverk för att öka medvetenhet och förståelsen för EU

Kommunstyrelsens förste vice ordförande, Mikael Karlsson, har nyligen blivit medlem i nätverket "Bygga Europa med lokala företrädare" (BELC).

Medlemskapet handlar om att kommunicera om EU-frågor i sin kommun. Detta partnerskap med EU-institutioner och andra europeiska nätverk innebär att Mikael nu är en viktig del av den lokala representationen för Europas angelägenheter. I Sverige finns i skrivande stund endast sex medlemmar.

Genom att gå med i BELC-nätverket får Mikael möjlighet att belysa de ämnen som är mest betydelsefulla för kommunen i Europeiska kommissionen.

—Mitt engagemang och deltagande kommer att spela en viktig roll för att öka medvetenheten och förståelsen för Europas angelägenheter på lokal nivå, säger Mikael. — Detta är också en möjlighet att ge Värnamo kommun en röst i Europa.

Om nätverket "Bygga Europa med lokala företrädare"

Nätverket Bygga Europa med lokala företrädare (BELC) har nu officiellt fler än 1000 medlemmar totalt runt om i Europa. Projektet kommer att göra det möjligt för lokala politiker att arbeta tillsammans för att sprida information om EU-relaterade ämnen som berör lokal nivå. Det kommer även att gynna engagemanget och främja debatten om dessa frågor och Europas framtid. Det övergripande målet är att stödja skapandet av ett verkligt europeiskt offentligt rum.

Projektet genomförs i nära samarbete med Europaparlamentet och Regionkommitténs europeiska nätverk för lokala och regionala fullmäktigeledamöter med ansvar för EU-frågor.