Publicerat:

Flera räddningstjänster kommer öva vid sjön Bolmen

Den 23 maj 2024 kommer Värnamo, Ljungby, Hylte och Gislaveds räddningstjänster att hålla en stor övning vid sjön Bolmen. Syftet är att träna samordning mellan flera kommuners räddningstjänster.

Sjön Bolmen förbinder fyra kommuner, tre län och tre civilförsvarsområden. Den är ett riksintresse och en viktig vattentäkt för många i södra Sverige. Vattnet i Bolmen hanteras av kommunerna, till skillnad från andra stora vattentäkter som är statliga.

Under 2023 genomfördes ett samarbete mellan olika aktörer runt sjön för att stärka beredskapen mot utsläppsolyckor. En beredskapsplan togs fram för att förbättra samverkan och kunskap, vilket är viktigt vid en olycka. Planen ska också hjälpa aktörerna att begränsa skador vid en olycka. Projektet inkluderade även utbildning och övningar. Fältövning Bolmen är en del av detta arbete och riktar sig till räddningstjänsterna runt sjön.

Syftet med övningen

Övningen syftar till att testa beredskapsplanen, särskilt kommunikation och ledningsfunktioner i räddningstjänsten. Målet är att förbättra samverkan mellan de aktörer som är ansvariga för sjön och att utveckla kompetens och resurser för att skydda dricksvattentäkten vid en olycka eller sabotage. Övningen innefattar att lägga ut länsor, samordna räddningstjänsterna i de fyra kommunerna och att testa beredskapsplanen i fält för att kunna uppdatera den vid behov.

Övningen kommer att pågå mellan klockan 8.30 och 13.00, och området kommer att vara avspärrat under denna tid. Skyltar och affischer kommer att informera om att det pågår en övning och att det inte finns någon anledning till oro.