Publicerat

Underrättelse av detaljplan för del av Ljusseveka 2:1 (Arenan) i Värnamo stad

Förslaget till detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 3 februari 2023 till och med 6 mars 2023. Yttranden som kommit in under granskningstiden har sammanställts i ett granskningsutlåtande.

Du hittar granskningsutlåtandet på sidan Förslag för del av Ljusseveka 2:1 med flera (Arenan).

Senast uppdaterad: