Publicerat

Underrättelse inför antagande av detaljplan för del av Västhorja 12:5 med flera (Gröndalsleden) i Värnamo stad

Förslaget till detaljplan har varit utställd på samråd under tiden 3 november 2023 – 24 november 2023. Då planen har en begränsad samrådskrets har planen tagits fram med begränsat standardförfarande. Yttranden som kommit in under samrådstiden har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Du hittar samrådsredogörelsen på sidan Förslag för del av Västhorja 12:5 med flera (Gröndalsleden).

Antagandeprövning kommer tidigast ske på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 13 december 2023.

Senast uppdaterad: