Föreningsbidrag

Det är kulturförvaltningen och fritidsservice som hanterar alla kommunens föreningsbidrag, utom bidrag till integrationsprojekt som hanteras av medborgarförvaltningen.

Bidrag för föreningsvandring

Under vår och höst kan föreningar i Värnamo kommun få bidrag genom att kvällsvandra på fredags- och lördagskvällar. Syftet med föreningsvandringen är att öka vuxennärvaron på stan och skapa trygghet. Kontakta kommunens kontaktcenter, 0370-37 70 00, om din förening vill bidra och samtidigt få en extra slant till föreningskassa.

Bidrag som kan sökas av alla

Alla föreningar i Värnamo kommun ansöka om arrangemangsbidrag och bidrag till integrationsprojekt. Du som är under 20 år kan söka arrangemangs­bidrag även om du inte är med i någon förening.

Ansökningsblankett och information om att söka bidrag för arrangemang och integrationsprojekt hittar du på sidan Bidrag och stöd.

Kulturförvaltningens föreningsbidrag

Hos kulturförvaltningen söker du bidrag för hembygds­föreningar, studie­förbund, samt andra föreningar som utövar kultur.

Mer information om kulturförvaltningens bidrag.

Fritidsservice föreningsbidrag

Hos fritidsservice söker du bidrag för föreningar som har regelbunden verksamhet för barn och unga, funktionsrätts­föreningar, pensionärs­föreningar och samhälls­nyttiga föreningar

Mer information om föreningsservice bidrag.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 06 juli 2023