Föreningsbidrag

Det är kulturförvaltningen och fritidsservice som hanterar alla kommunens föreningsbidrag, utom bidrag till integrationsprojekt som hanteras av medborgarförvaltningen.

Bidrag för föreningsvandring

Under vår och höst kan föreningar i Värnamo kommun få bidrag genom att kvällsvandra på fredags- och lördagskvällar. Syftet med föreningsvandringen är att öka vuxennärvaron på stan och skapa trygghet. Kontakta kommunens kontaktcenter, 0370-37 70 00, om din förening vill bidra och samtidigt få en extra slant till föreningskassa.

Bidrag som kan sökas av alla

Alla föreningar i Värnamo kommun ansöka om arrangemangsbidrag och bidrag till integrationsprojekt. Du som är under 20 år kan söka arrangemangs­bidrag även om du inte är med i någon förening.

Ansökningsblankett och information om att söka bidrag för arrangemang och integrationsprojekt hittar du på sidan Bidrag och stöd.

Kulturförvaltningens föreningsbidrag

Hos kulturförvaltningen söker du bidrag för hembygds­föreningar, studie­förbund, samt andra föreningar som utövar kultur.

Mer information om kulturförvaltningens bidrag.

Fritidsservice föreningsbidrag

Hos fritidsservice söker du bidrag för föreningar som har regelbunden verksamhet för barn och unga, funktionsrätts­föreningar, pensionärs­föreningar och samhälls­nyttiga föreningar

Mer information om föreningsservice bidrag.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 06 juli 2023