Lotteritillstånd

Ideella föreningar kan ansöka hos kommunens fritidsservice om att få ordna lotterier.

Vad är ett lotteri?

Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det ett lotteri och då behöver du oftast ett tillstånd. Om ett arrangemang avgörs av ett prestationsmoment (till exempel att svara på kunskapsfrågor eller klara en hinderbana på tid) är det en tävling.

Ansökan om lotteri och lotteriregistrering

För varje uppstart av lotteri måste en anmälan om planerat lotteri lämnas in. En förening måste också ha en giltig lotteriregistrering för att kunna genomföra lotterier. I Värnamo kommun är det fritidsavdelningen som ansvarar för lotteri­registreringar och lotteritillstånd. Ansökan görs via blanketter nedan.

Lotterier som kräver tillstånd

Från och med 2019 får kommuner godkänna så kallade registreringslotterier. Spelinspektionen ansvarar för all annan licensgivning. Skillnaden mellan ett registreringslotteri och ett lotteri som kräver licens är främst storlek på vinst och omsättning.

 • I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp. Värdet på en varuvinst får vara högre.
 • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
 • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp.

Hur länge gäller ett tillstånd?

Föreningen måste först ansöka om en lotteriregistrering som gäller i fem år från det datum beslutet tas. Föreningen kan sedan lämna in en anmälan om planerat lotteri och arrangera flera lotterier av samma typ under en specifik period.

Som exempel så kan en förening som vill sälja halva potten-lotter med vinstdragning varannan månad ansöka om att göra det i ett år i stället för att skicka in en separat ansökan varje gång. Ska föreningen genomföra flera olika typer av lotterier krävs dock en anmälan för varje lotterityp.

När behöver du inte tillstånd?

En ideell förening får ordna ett mindre lotteri utan tillstånd om det ordnas i samband med föreningsaktiviteter eller sammankomster. Detta kallas för ett tillståndsfritt lotteri (§19-lotteri).

 • Lottpriset får högst vara 1/4000 av prisbasbelopp
 • Vinster får bara vara varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 av prisbasbelopp
 • Lotteriet får endast bedrivas inom Värnamo kommun och i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.

Vem kan ansöka om lotteriregistrering?

Tillstånd kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet.

 • Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.
 • ska ha ett eget namn, en styrelse och antagna stadgar.
 • Föreningen ska på ett styrelsemöte ha utsett en kontaktperson.
 • I spellagen 6 kap. 2 § finns mer ingående information om krav vid ansökan.


Tänk på att lotterier inte får tillhandahållas online, eller via en fast försäljningsplats, som exempelvis lottkiosker på torg eller affärsgator, lottstånd och automater i varuhus och affärslokaler. Då behövs tillstånd från spelinspektionen.

Kontaktperson

Den förening som ansöker om lotteritillstånd måste ha en utsedd kontaktperson. Kontaktpersonens uppgift är att ansvara för föreningens lotterier och se till att dessa sköts på ett lämpligt sätt i enlighet med de föreskrifter, villkor och bestämmelser som finns. Det innebär bland annat att lotteriföreståndaren har en skyldighet att se till så alla personer som är inblandade i lotteriförsäljningen får information om vilka bestämmelser som gäller.

Lotterikontrollant

I och med att lotteriansökan godkänns så kommer föreningen att bli tilldelad en lotterikontrollant. Kontrollanten ska bli informerad om alla detaljer kring lotteriet innan uppstart. Tänk på att kontrollanten även kan användas som ett bollplank vid eventuella frågor.

Vill du bli lotterikontrollant?

När en ideell förening söker lotteritillstånd blir föreningen tilldelad en lotterikontrollant, och vi behöver ofta fler kontrollanter.
I ditt uppdrag som lotterikontrollant ska du:

 • Tillvarata kommunens, föreningens och allmänhetens intressen.
 • Granska att lotteriet bedrivs enligt spellagen.
 • Hålla dig uppdaterad på lagar och regler för att kunna ge råd till föreningen.

Att vara lotterikontrollant är ett arvoderat uppdrag.

För mer information kontakta fritidsservice som du når via kontaktcenter.

Redovisning av lotteriets resultat

Senast två månader efter sista försäljningsdag så ska lotterikontrollanten skicka in en redovisningsblankett över lotteriverksamheten.

Avgifter för tillstånd och kontroll

Föreningen ska betala en summa på 300 kronor för lotteriregistreringen. Föreningen ska också betala ett arvode till kontrollanten för dennes arbetsinsats för varje anmälan om planerat lotteri. Arvodet är tre procent av lotteriets beräknade omsättning med en lägsta gräns om 200 kronor och en högsta gräns om 3 000 kronor för lotterier med en dragning och 7 000 kronor för lotterier med återkommande dragningar. Organisationen ska även bekosta kontrollantens resor enligt Skatteverkets schablonbelopp för reseavdrag med egen bil.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 06 juli 2023