Bidrag och stöd till föreningar

Vi på fritidsservice ger stöd och service till alla föreningar i Värnamo kommun. På den här sidan hittar du information, riktlinjer och ansöknings­blanketter för en del föreningsbidrag.

Fritidsservice bidrag

Hos fritidsservice kan du söka föreningsbidrag till din förening som driver regelbunden verksamhet för:

  • barn och unga
  • funktionsrättsföreningar
  • pensionärsföreningar
  • samhällsnyttiga föreningar

Ansöka om bidrag från fritidsservice

Alkohol- och drogpolicyn som ska bifogas ansökan om grundbidrag finns att ladda ner när du har öppnat ansökan i Actor. Kommer du inte åt den därifrån så kontakta kontaktcenter som hjälper dig vidare.

Information om att söka arrangemangsbidrag.

Att söka föreningsbidrag för barn- och ungdomsverksamhet.

Att söka föreningsbidrag för funktionsrättsföreningar, pensionärsföreningar och samhällsnyttiga föreningar.

Att söka bidrag till åtgärd av enskilt avlopp.

Energi- och klimatbidrag

Föreningar kan söka energi- och klimatbidrag för investeringar som innebär minskad energianvändning och/eller minskad klimatpåverkan.

Bidraget uppgår till 50 procent eller max 100 000 kr.

Riktlinje för energi- och klimatbidrag. Pdf, 163 kB.

Kulturförvaltningens bidrag

Kulturförvaltningen hanterar bidrag till kulturföreningar, hembygds­föreningar och studieförbund.

Mer information om kulturförvaltningens bidrag.

Föreningspriset

Varje år delar Värnamo kommun ut ett föreningspris. Priset går till en förening eller församling som bedriver regelbunden verksamhet för barn och unga i Värnamo kommun. Organisationen ska på ett förtjänstfullt sätt ha utmärkt sig. Priset är 10.000 kronor. Det är teknik- och fritidsnämnden och fritidsavdelningen som utser vem som ska få föreningspriset.

Integrationsfrämjande projekt

Alla föreningar i Värnamo kommun kan söka bidrag för integrations­främjande projekt hos medborgarförvaltningen.

Riktlinje för anslaget till integrationsfrämjande projekt. Pdf, 117 kB.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 17 maj 2024