Studiehandledning på modersmål

Nyanlända elever som inte behärskar det svenska språket och som inte aktivt kan delta i undervisningen i olika ämnen, kan få studiehandledning på sitt modersmål eller på sitt starkaste språk. Kort sagt, en elev som behöver det ska få studiehandledning på sitt modersmål.

Nyanlända elever har i vissa fall en förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet. Det gäller om:

  • de har tagits emot i högstadiet i grundskolan, specialskolan eller grundsärskolan
  • deras kunskaper har bedömts.

Dessa elever ska få studiehandledning på modersmålet om det inte är uppenbart att det inte behövs.

Källor: 3 kapitlet 12 i § skollagen, 5 kapitlet 4 § skolförordningen och 9 kapitlet 9 § gymnasieförordningen.

Hur länge kan en elev ha rätt till studiehandledning på modersmålet?

Det finns ingen begränsning av hur länge och i vilken omfattning en elev kan ha rätt till studiehandledning på modersmålet. Det är elevens behov som ska styra.

Källor: 3 kapitlet 12 i § skollagen, 5 kapitlet 4 § skolförordningen och 9 kapitlet 9 § gymnasieförordningen.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 19 augusti 2022